2021 CFDA Moda Ödülleri’nden en iddialı kırmızı halı görünümleri

Kuvvet her türlü yok edici bir eylemdir

Öfke duygusu diğer duygular gibi insana ait temel duygular arasındadır oysa yıkıcı etkileri dolayısıyla sözel ve davranışsal olarak dürüst ifadesi yaşamsal tartı talep etmektedir. İnsanların çoğu zamanla kavgacı dürtülerini denetlemeyi ve toplum tarafından daha kabul görebilen etkinliklere yöneltmeyi öğrenirler. Bu öğrenimin temeli başlangıçta ailede gerçekleşmektedir. Somut veya psikolojik olarak bir başkasına zarar veren her türlü tavır saldırganlık olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla saldırganlığın içerisinde şiddet davranışlarını da barındırdığı söylenebilir. Zor ise bireyin yaralanmasına ölümüne veya biyo-psiko-sosyal açıdan gelişmesine engel olan her türlü tavır ve sözdür. Şiddet ister somut ister psikolojik ögeler içersin ister canlıya ister cansız bir nesneye karşın olsun her türlü yok edici bir eylemdir. Güç bir sonuçtur ve ancak bu sonuca nelerin etken olduğu konusunda bilinçlenerek zor davranışını ortadan kaldırmak olası olabilmektedir. Agresif davranış ve davranışların ebeveyn tutumu, sosyo-ekonomik şart, toplum yapısı ve özellikle cinsiyete dayalı sosyal normlar gibi bir fazla faktörle ilişkili olduğu söylenebilir.

İzleri bir ömür sürüyor Çocuklarınızla iletişim kurarken bunlara dikkat edin

Aile yapısı çocukların gelişiminde kayda değer rol oynar

Çocuk birincil sosyal deneyimlerini aile içerisinde deneyimler. Kişiliğin oluşumunda kayda değer bir yeri olan özdeşim hazırlamak, çocuklarda aile bireylerini modelleme aracılığıyla gerçekleşir. Bu Nedenle model alınan ailenin yapısı çocuğun ileriki yaşantısında, şehvetli ve toplumsal gelişiminde belirleyici bir rol oynar. Bu noktada ebeveyn tutumları oldukça önemlidir. Halden Anlayan ve istikrarlı ailelerde çoğalan çocuklar ilişkilerinde daha sosyal ve duyarlıyken kendi duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda da epeyce başarılı olabilmektedirler. Bu cins çocuklarda davranışlarını denetim becerisinin daha yüksek düzeyde olduğu da görülmektedir. Buna karşılık katı ve otoriter tavır sergileyen ailelerin çocuklarının ise duygu ve düşüncelerini daha fazla kavgacı tutumlarla ifade etme eğilimlerinin olduğu ve kendi iç dünyalarını açıklamakta zorluk yaşadıkları görülmektedir. Katı ve otoriter tutuma maruz kalan çocuk, yaşamı boyunca sürekli birileri kadar yoklama edilme ihtiyacı veya fazla teftiş etme ihtiyacı duyabilmektedir. Yetişkinlikte ise ikili ilişkilerde güven ve anlayıştan uzakta, baskıcı ve katı tavır sergileyebilmektedirler. bununla beraber dürtülerini yoklama yetisi düşük olan çocukların ebeveyn tutumlarının fazla gizli, hür her istediğini gerçekleştiren sınırların olmadığı tutumlar olduğu da uyarı çekmektedir. Dolayısıyla güven verici, destekleyici ve tutumun dinç bir psikososyal gelişim için oldukça kayda değer olduğu söylenebilir.

İzleri bir ömür sürüyor Çocuklarınızla iletişim kurarken bunlara dikkat edin

Sözler ağızdan bir kaç saniyede aleyhinde tarafa gidiyor. Fakat izleri ise bir ömür kalıyor

İhmal edilen çocukluk dönemi, olumlu davranışların yerine sürekli olarak negatif davranışların vurgulanması, hayal kırıklığı, aşağılanma ve öfkeye maruz kalma gibi olumsuz çocukluk yaşantıların saldıran davranışın aşağıda yatan en esas etkenlerden oldukları söylenebilir. ‘ ’Kuvvet dilde başlar eyleme döner‘ ’. Çocuğunuz istenmeyen bir tavır yaptığında ya da bir söz söylediğinde onur kırıcı söz ve davranışlarınızdan uzaktan durun. Zor davranışı çocuğun şehvetli ihtiyacının karşılanmamasının dışa vurumudur. Hissi ihtiyaçları karşılanmayan çocuk toplum göre kabul görmeyen tutumlarla ihtiyacını gidermeye çalışabilir. Örneğin, kardeşi doğduktan sonradan hissi ya da maddesel anlamda ihtiyaçları karşılanmayan, görülmeyen veya jurnal rutinleri bozulan çocuk, kardeşine veya etrafa hasar verici davranışlar sergileyerek hissi ihtiyaçlarını açıklama edebilir. Bu sebeple çocuğun öfkesinin aşağı yatan ihtiyaçları anne ve babalar tarafından özenle takip edilmelidir.

İzleri bir ömür sürüyor Çocuklarınızla iletişim kurarken bunlara dikkat edin

İlişkilerinizde tutarlı olun, istenilen davranışın gerçekleşmesinde ebeveynlerin eylemleri sözlerinden daha etkilidir. Mesela çocuklarından arkadaşına vurmamasını, eşyalarını kırmaması isterken siz onlara istenmeyen bir davranışı ortadan kaldırmak amacıyla barbar davranırsanız çocuğunuzu ikileme düşürmüş olursunuz. Buradaki tutum öğrenimi çocuğun sadece çevresindekilerinin kendisine nasıl davrandığı ile ilişkili değildir. Çevresindeki bireylerin de birbirlerine nasıl davrandıkları, problem karşı hangi tutumları sergiledikleri epeyce önemlidir. Ebeveynlerinin problemler karşı kuvvet davranışı gösterdiklerini gören çocuklar yetişkinliklerinde bunu sorun çözmede doğal bir seçenek olarak görebilmektedir. Çünkü çocuklar sözlerinizden ziyade yaptıklarınızdan öğrenme eğilimindedirler. Çocuklara sürekli olarak neyi yapıp neleri yapmamaları konusunda ihtar etmek yerine istenilen davranışın nasıl yapıldığı ve niçin yapılması gerektiği gelişimsel sürecine yerinde bir dil kullanılarak anlatılmalıdır. neticede çocuğunuzun dinç gelişimi için, ona güven duygusu aşılayın, yönlendirmeyin kılavuz olun, yeteneklerini keşfetmesine izin verin, dürüst bir model olun, çocuğun açlık ve ihtiyaçlarını karşılayın ve sorunlarla baş ederken destekleyici tavır sergileyin.

Yorum yapın