2021 CFDA Moda Ödülleri’nden en iddialı kırmızı halı görünümleri

Bel ağrısı yaşayanların takriben %60-80’inde gerçek bir niçin tanı edilemez ve ağrının adale veya omurlardaki bağların gerginliğine bağlanır. Bel ağrısının nedeni belirsizliğini korusa da çoğunlukla bel fıtığı ve omurgadaki kireçlenme ile bu sancı oluşur. Bel fıtığı, bel bölgesi ve sinir köklerinde uç sinire değerek veya sıkıştırarak çoğu biyokimyasal ve yangısal uyarılar oluşturabilir. Hem bacakta ve ayakta yanma, kendiliğinden ısınma veya sıcak bir şey dökülmüş gibi hislerle beraber ve ayağa, bacağa vuran ağrıya niçin olabilir. Her bel fıtığı belde ağrı yapacak diye bir şart yoktur. Sadece ayakta veya baldır bölgesinde sızı biçiminde de ortaya çıkabilir. Birçok durumda kendi kendini sınırlayan veya gerileyen bir durumdur. Fakat nüksler yaygındır ve önemli sakatlık ve ağrının kronikleşmesine neden olabilir.

Bel ağrısı nasıl geçer

Bel ağrısının tedavisi ile bel fıtığının tedavileri benzer durumlar değildir. analjezik, adale gevşetici ilaçlar ve fizik çare çoğunlukla ilk basamak tedavi olarak kabul edilir. Bu tedavi ile hastalar fayda görmezse perkütan enjeksiyonlar gibi minimal invaziv tedavilerin basit tolere edildiği ve oldukça iyi klinik sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Bu tedaviler içerisinde bel fıtığına ozon gazı uygulaması, bel fıtığına ast bel ağrısının ya da sadece bacak ya da etap ağrısının giderilmesinde en etkin tedavilerden biridir. Son yıllardaki dünya literatürü de bunu söylemektedir. Bel ve boyun fıtığına ozon uygulamasının bilgi ve deneyim gerektiren bir yöntemdir. Bu yöntemler mutlaka ameliyathanelerde, perkütan denilen teknikle iğnenin beldeki fıtığın içerisine dikkatlice yerleştirilmesi gerekmektedir. Özel iğneler içten yerleştirilmezse bel kaslarına ozon gazı enjeksiyonundan başka bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla beklenen avantaj görülmez.

Bel ağrısı nasıl geçer

Açık cerrahinin ve bel fıtığına ozon uygulamalarının karşılıklı beklentileri sinirin üzerindeki fıtığın ortadan kaldırılmasıdır. Açık cerrahide fıtık dokusunun hepsi çıkarılırken bel fıtığına ozon uygulamasıyla da fıtığının büzüşmesine ve sıkılaşmasını sağlayarak iyileşmesini sağlamaktadır. Mikrodiskektomi dahil tüm açık ameliyatlar sonrası kireçlenmede süratli bir artışla beraber fıtık dokusunun sinirleri korumak için sağlamış olduğu yüksekliği de azaltmaktadır. Dolayısıyla asap sıkışması, yapışıklık ya da bitmiş fıtıklaşma nedeniyle yeni bir ameliyata yükümlülük doğmaktadır. Bütün bu nedenlerden nedeniyle bel ya da boyun fıtığı nedeniyle ameliyat kararı alınmadan önce hastaların bel ve boyun fıtığına ozon uygulamasının etkinliğini araştırmalarınında ve sızı doktoruna tetkik olmalarında menfaat vardır.

SMM Panel PDF Kitap indir