2022 gelinlik trendleri: Romantik ve özgür

Demans, ansızın artı bilişsel işlevde (bellek, öğrenme, dikkat, istikamet bulma, lisan, planlama, sosyal davranışlarda uyma gibi), jurnal hayat aktivitelerini etkileyecek düzeyde gerileme, bozulmadır. Eğer kişide bilişsel bir gerileme laf konusu ise, bunun zihinsel bir yoğunluktan mı, yoksa demanstan mı kaynaklandığı mutlaka ortaya konmalı. Günümüzde alzheimer, en sık bunama (demans) nedenidir ve sıklıkla 65 yaş üzerinde hastalığa rastlanır. Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile alzheimer hastalığı sıklığı da artan bir şekilde artıyor.

Her unutkanlık Alzheimer işareti mi Anlamanın yolu var

ALZHEIMER RİSKİ BELİRLENEBİLİYOR

Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, somut aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, kalıtımsal aşinalık gibi birçok tehlike faktörü tanımlanmıştır. En azından, bu tehlike faktörlerini belirleyerek, kararsız olanlardan uzak durmak büyük tartı taşıyor. Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı aşinalık saptanması, riski artırıyor oysa bu her yatkınlığı olanın, mutlaka alzheimera yakalanacağı anlamına gelmiyor. Bugün erken teşhis genetik testler, beyin omuru ilik sıvısında beta amiloid ve tau ölçümü, amiloid PET, MRI, FDG PET gibi tekniklerle rahatsızlık için erken teşhis konabilir.

Pandemide görülen sorunlardan yüksek ateşe karşı 7 etkili besin İlgili Haber Pandemide görülen sorunlardan yüksek ateşe aleyhinde 7 etkin gıda

Yorum yapın