2022 gelinlik trendleri: Romantik ve özgür

Besinler yemek borusunda takılı kalırsa…

Besinler yemek borusunda takılı kalırsa…

Yemek Yemek borusunun daha alçak sırık kısmında bulunan kapakçık sisteminin gevşeyememesi sonucu besinlerin mideye içten olan hareketinde güçlük yaşanması ‘Akalazya ’ olarak tanımlanıyor. Besinler yutkunma yoluyla boğazdan yemek yemek borusuna, buradan da mideye aktarılıyor. Yemek borusu ile mide arasında yer alan özofagus sfinkteri, midedeki asit ile besin içeriğinin yemek yemek borusuna geri kaçmasını önlüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, bu sfinkterin yutkunduğumuzda açılıp beslenme ve sıvıların midemize ulaşmasına olasılık sağladığını belirterek, “Herhangi bir etkenden nedeniyle özafagus sifinkteri işlevini yitirirse, besinler yemek borusunda takılı kalıp mideye inemiyorlar. Bunun sonucunda hastanın böylece fazla sorun yaşadığı bu hastalığa Akalazya deniyor” diyor. 

Kesin nedeni bilinmiyor

Kesin nedeni bilinmiyor

Akalazya ’nın belli gelişim nedeni hemen şimdi tamamiyle bilinmese de öyle fazla faktörün hastalığın ortaya çıkmasında etkili oldukları belirtiliyor. Dağıtılmış viral enfeksiyonlar ve otoimmun bozukluklarının hastalığa neden olabildiği öne sürülmekle birlikte, dağıtılmış bakteriyel enfeksiyonların ve kalıtımsal yatkınlığın da sorumluluk sahibi olabileceği de ifade ediliyor. 

En tipik belirtisi yutma güçlüğü

En tipik belirtisi yutma güçlüğü!

Akalazya hastalığının birincil aşamasında belirtiler genellikle pozitif şiddetli olmuyor. Fakat zamanla sorunların sıklığı ile şiddetinde ciddi çoğalma başlıyor. Akalazya ’nın en yaygın görülen belirtisi ise yutma güçlüğü! Hastalar katı besinleri ve hatta istikrarsız besinleri yutmakta zorluk çekerken; tükettikleri bir besinin yemek borusunda veya göğüs ortasında kimi vakit günlerce kaldığından yakınıyorlar. Akalazya yutma güçlüğünün yanı sıra; boğazda tahriş, yemek ardından sık sık öksürmek, göğüs ortasında yanma ve baskı duygusal gibi böylece fazla soruna da niçin olabiliyor. Hem sindirilmemiş besinlerin yeniden ağıza gelmesi ve bulantı gibi şikayetler de sık görülen yakınmaları oluşturuyor. 

Bir lokma dahi ızdıraba dönüşüyor

Bir lokma zeka ızdıraba dönüşüyor!

Akalazya fazla daha ciddi tablolara da yol açabiliyor. Yemek borusunda biriken besin veya sıvıların solunum yollarına kaçması sonucunda zatürre, hatta hastanın boğulması gibi hayatı tehdit eden sorunlar gelişebiliyor. Rahatsızlık daha da ilerlediğinde besinlerin yeme borusundan mideye geçişleri az kalsın imkansız hale geliyor, besinlerin yanı sıra sıvılarda da yutma güçlüğü yaşanıyor. Hastalar yıllarca eksik beslenmeye tabi olarak kilo kaybediyor ve o kadar fazla afiyet problemi yaşayabiliyorlar. 

Tanı konulması yılları bulabiliyor

Teşhis konulması yılları bulabiliyor!

Akalazya hastalığının yavaş seyirli olması ve yaşanan sorunların reflü hastalığına benzemesi sebebiyle teşhis konulması uzun yılları bulabiliyor. Teşhis hastadan ayrıntılı alınan öykü, baryumlu özafagus (yemek borusu) grafisi, basıölçer (yemek yemek borusu basıncının ölçümü) ve endoskopi yöntemleriyle konuyor. 

Endoskopi ile kesin çözüm

Endoskopi ile emin çözüm

Akalazya hastalığında ilaç tedavisi ve botoks yöntemi şikayetlerin hafiflemesinde etkili oluyorlar. Ama ilaçların her gün alınmaları, botoksun da sık aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Balon dilatasyonu da yemek borusu ile mide arasındaki geçişin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini karşılayan ve başarı oranı yüzde 70-80 ’lerde seyreden bir diğer usul. Akalazya hastalığının belli tedavisi ise endoskopi yöntemiyle sağlanabiliyor.

Bir lokma yemeğe hasret bırakan hastalık: Akalazya

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, endoskopik yöntemlere ‘Akalazya ’ hastalığının ileri evrelerinde başvurulduğunu belirterek, “Bu işlemle yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor ve hastaların kısa sürede yemek yemek yemeleri ve istikrarsız tüketmeleri sağlanabiliyor” diyor.

POEM yılların ızdırabından kurtarıyor

POEM yılların ızdırabından kurtarıyor

Dünyada ve ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan ileri endoskopik bir çare yöntemi olan POEM (Peroral Endoskopik Myotomi) sağladığı avantajlar nedeniyle, Akalazya hastalığında en sık tercih edilen yöntemlerden. POEM ile klasik endoskopi işleminde olduğu gibi, ağız içerisinden girilerek, hastalıktan etkilenen yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor. Bu Vesile Ile yemek yemek borusunun genişlemesi sağlanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, “Diğer endoskopik yöntemlerle karşılaştırıldığında POEM yönteminin hastalara sağladığı en önemli fayda, galibiyet oranının oldukça yüksek olmasıdır” diyerek, şöyle devam ediyor:

Bir lokma yemeğe hasret bırakan hastalık: Akalazya

“Yapılan çalışmalar 5 yıllık galibiyet oranlarının yüzde 90 ’ların üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu yöntemin bir başka kayda değer faydası da kanama ile delinme gibi komplikasyon risklerinin düşük ve işlem esnasında denetleme edilebilir ve düzeltilebilir olmasıdır. Endoskopik bir operasyon olduğu için vücutta herhangi bir kesi izi kalmıyor, hastalar ertesi gün taburcu oluyor, istikrarsız ile yumuşak besinlerle yemek yemek yemeye başlıyor ve 2 haftadan sonra rutin besin düzenine dönebiliyorlar.”

Belirtileri neler

Belirtileri neler?

Katı ve istikrarsız besinlerin yutulmasında zorluk yaşanması, besinleri yuttuktan sonra büyüyen öksürük, göğüs bölgesinde ağrı ve yanma hissi, besinlerin ağza geri gelmesi, bulantı, kusma, kilo kaybı.

Yorum yapın