2022 gelinlik trendleri: Romantik ve özgür

Kemik biyopsisi, kemik içinde klinik ve radyolojik incelemeler sonucu bir kitle düşünülmesi durumunda bu kitleden örnek alınıp patolojik incelemeye gönderilmesi için uygulanan işlemdir.

Kemik içindeki lezyonun biyopsi aşamasına gelebilmesi için ayrıntılı bir fizik muayene ile klinik değerlendirme ve gerekli ve uygun olarak yapılan radyolojik incelemelerin en ince ayrıntısına kadar yapılmış olması önemlidir. Bu tetkikler baştan sona doğrusu biyopsi işleminin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise lezyonun neresinden hangi yöntemle biyopsi alınması gerektiği ve patoloji incelemesi sırasında hangi ayırıcı tanıların olası olduğu belirlenmelidir.

Nasıl yapılır?

Kemikten biyopsi iki şekilde yapılabilir. Bunlardan en sık kullanılan usul, kemik iğnelerinin kullanıldığı kapalı biyopsi yöntemidir. Yerinde tasarlama, doğru biyopsi ve deneyimli bir patolog ile kemik tümörlerinin yüzde 90 ’ına kapalı biyopsi ile teşhis konabilir. Dürüst yerden biyopsi alındığını kontrol etmek için kemik kapalı biyopsi işlemi “skopi” adı verilen röntgen cihazı ya da zor lokalizasyonlarda bilgisayarlı tomografinin kılavuzluğunda alınır. Çoğunlukla kemiğe antre esnasında sedasyon adı bahşedilen duyu yitimi ile birlikte uygulanabilir.

Diğer bir yöntem ise daha pozitif misal almayı sağlayacak açık biyopsidir. Açık biyopside belirlenen bölgeye bir kesi yapılarak kemik içinde bir pencere açılır ve tümör açılan bu pencereden örneklenir. Daha fazla doku alma gibi avantajları olsa da, tümörden kanama olması, kırıklara neden olabilmesi, daha artı uyuşturma gerektirmesi açısından dezavantajları vardır.

Nelere uyarı etmelidir?

Biyopsi sırasında en manâlı risklerden biri biyopsi hattında tümörün kanaması ile bulaşmasıdır. Bu risk kapalı biyopsilerde çok düşüktür. bu nedenle biyopsinin yapıldığı antre noktası mutlaka belli başlı cerrahinin planlandığı bere üzerinde olmalı, mutlaka işaretlenmeli ve gerçek ameliyat sırasında çıkarılmalıdır. Açık biyopside ise kanama kontrolü, kemik penceresinin kırığa neden olmayacak şekilde oval açılması ve oluşacak kan birikiminin doğru dren uygulamaları ile terhis edilmesi çok önemlidir. Kemik biyopsisi uygulamalarında enfeksiyon riski çoğunlukla düşüktür.

Yorum yapın