7 Sağlıklı Alışkanlık Genetik Riski Olan Kişilerde Demans Riskini Azaltabilir


Bir araştırmaya göre, en büyük genetik riske sahip bireylerde demans riskini azaltmada 7 yaşam tarzı faktörü ve sağlıklı alışkanlıklar rol oynayabilir.

Amerikan Kalp Derneği tarafından onaylanan Simple Life 7 olarak adlandırılan 7 beyin ve kardiyovasküler sağlık faktörü şunlardır: kan şekerini düşürmek, kolesterolü yönetmek, sağlıklı kan basıncını korumak, sigara içmemek, kilo vermek, daha iyi yemek yemek ve aktif olmak.

Bu Simple Life 7 sağlıklı alışkanlıklar, genel olarak demans riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir, ancak aynı şeyin yüksek genetik riske sahip bireyler için geçerli olup olmadığı açık değildir. Neyse ki, bir araştırma, aynı sağlıklı yaşam tarzıyla yaşamanın, en büyük genetik riske sahip bireyler için bile demans riskini muhtemelen azaltacağını bulmuştur.

Çalışma, 30 yıl boyunca izlenen Afrika kökenli 2.738 kişiyi ve Avrupa kökenli 8.823 kişiyi inceledi. Çalışma başladığında tüm katılımcılar ortalama 54 yaşındaydı.

7 sağlık faktörünün hepsinin seviyeleri, çalışma katılımcıları tarafından rapor edildi. Toplam puanlar 0 ile 14 arasında değişmekte olup, en sağlıksız puan 0 ve en sağlıklı puan 14 ile temsil edilmektedir. Afrika kökenli bireylerin ortalama puanı 6.6 ve Avrupa kökenli bireylerin ortalama puanı 8.3’tür.

Genetik risk puanları, çalışma, genetik demans riskini incelemek için kullanılan genom çapında Alzheimer istatistiklerini kullanmaya başladığında hesaplandı.

Genetik risk skorlarına göre Afrika kökenli bireyler 3 gruba, Avrupa kökenli bireyler ise 5 gruba ayrıldı. En büyük genetik risk grubu, APOE e4 varyantı olan Alzheimer ile bağlantılı en az 1 APOE gen varyantı kopyasına sahip bireyleri içeriyordu. Avrupa kökenli bireylerin %27,9’u APOE e4 varyantına sahipti ve Afrika kökenli bireylerin %40,4’ü APOE e4 varyantına sahipti. En düşük riske sahip grup, demans riskinin azalmasıyla bağlantılı varyant APOE e2 varyantına sahipti.

Çalışma sona erdiğinde, 631 Afrika kökenli bireyde bunama, 1.603 Avrupa kökenli bireyde demans gelişti.

En yüksek yaşam tarzı faktörü puanlarına sahip Avrupa kökenli bireyler, en büyük genetik demans riskine sahip grubu içeren 5 genetik risk grubunun tümünde demans riskinde azalmaya sahipti. Her 1 puanlık yaşam tarzı faktörü puanı artışı için %9’luk bir demans riski azaldı. Avrupa kökenli bireylerde, orta kategori ve yüksek kategori, düşük yaşam tarzı faktör puanı kategorisine kıyasla %30 ve %43 oranında daha düşük demans riskiyle bağlantılıydı. Afrika kökenli bireylerde, orta kategori ve yüksek kategori, demans riskini %6 ve %17 oranında azalttı.

Afrika kökenli bireylerde, yaşam tarzı faktörü puanları daha yüksek olan bireylerde her 3 grupta demans riskinde benzer bir düşüş paterni bulundu. Ancak araştırmacılar, sonuçların bu gruba katılan daha az sayıda bireyle sınırlı olduğunu, bu nedenle daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Demans İnfografik İçin Risk Faktörleri

Görüntü Kaynağı – neşter

Görsellerimizi sitenizde kullanmak ister misiniz? Gömme kodu için resme sağ tıklayın


Kaynak : https://www.ahealthblog.com/7-healthy-habits-can-reduce-dementia-risk-in-people-with-genetic-risk.html

Yorum yapın

SMM Panel