Afganistan’daki direniş sokaklarda sürecek

Afganistan’daki direniş sokaklarda sürecek

Zilan AKAY

Afganistan Devrimci Kadınlar Derneği (RAWA), Afgan kadınlarının desteklenmesi için bütün dünya kadınlarına eylem çağrısında bulundu. Çağrıya cevap veren kadınlar, Afganistan ve Afgan kadınlar için seslerini 1 Eylül’de sosyal medyada yükseltti. 25 Eylül Cumartesi günü mücadeleyi sokaklara da taşımak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. “Afgan kadınlar bağımsızlık olana değin hiçbirimiz hür değiliz” sloganıyla hareket geçen RAWA, çağrısından şunları aktardı: “Dünyanın kadınları ve bütün müttefiklerimiz Afganistan’daki kadınlar için ayağa kalkıyor, kükreyip öfkeleniyor, farkındayız…”

EMPERYALİZME VE TALİBAN’A KARŞI DURALIM

RAWA, açıklamasında kadınları emperyalizme, militarizme, köktendinciliğe ve faşizme aleyhinde mücadeleye gösteri etti. Afgan kadınların da bütün savunmasız grupların yanında olduğunu belirterek “Şehrinizde, kasabanızda, okulunuzda küresel bir dayanışma eylemi gerçekleştirin, sokaklarda yükselin” dedi. Yayımladıkları çağrının yayılması için herkesi harekete ziyafet eden dernek kadar yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Marifetli, siyasi protestolar ve sanatsal ayaklanmalar düzenleyin. Herkesi davet edin, aktivistlere, öğrencilere, sanatçılara, sosyal yargı gruplarına ve daha fazlasına ulaşın.”

TANIMAYIN, DESTEĞİ SONLANDIRIN

Hükümetlere, Birleşik Milletler Emniyet Konseyi’ne ve yöresel kuruluşlara hemen çağrıda bulunan Afgan kadınlar çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

•Komuta ettiği acımasız gücün ötesinde hiçbir meşruiyeti olmayan ve Afganistan halkını, özellikle kızları ve kadınları terörize eden Taliban hükümetini tanımayı reddedin.
•Finansman, silah temini ve teknik data de dahil almak üzere Taliban’a her türlü desteği durdurun.
•Emperyalizmi, militarizmi, faşizmi ve köktendinciliği sonlandırın. Kadınların haklarını ticari ve öteki çıkarlar için manipüle etmeyi durdurun ve önleyin.
•Afganistan’da kadınların Taliban’a karşı direnişini destekleyin. Afgan kadınlarına ve insanların kendi kaderini devir hakkı da dahil almak üzere demokratik ve insan haklarını kullanmalarına saygı duyun ve destekleyin.
•Ülkeyi terk etmek isteyen kadın ve erkekleri, insan hakları savunucularını, gazetecileri, polis memurlarını, halk görevlilerini, sporcuları ve LGBTİ+’ları terhis edin ve güvenli geçişlerini sağlayın.
•Afganistan’daki durumu izlemek için kadınların insan haklarını geliştirme konusunda geçmişe sahip, çoğunluğu kadınlardan oluşan egemen bir gözlemci grubu oluşturun.
•Afganistan’daki yerinden edilmiş insanların tekrar yerleştirilmesinin maliyetini finanse etme sorumluluğunu üstlenen ABD ve müttefikleri ile birlikte mültecileri güzel geldiniz.
•Afganistan halkını teşvik etmek için hemen insani koridorlar açın.
•Afganistan’da ve dünyanın diğer yerlerinde aralıksız savaşlardan kâr karşılayan silah ticareti politikalarını ve askeri sanayi kompleksini durdurun.

SMM Panel PDF Kitap indir