Bağışıklığı güçlendiren mucizevi tarif

Hiç yeni bir kişiyle tanıştırılırken yoğun bir korku yaşadınız mı? Ya Da bir sunum yapacakken kalp atışınızdaki hızlanmayı, sesinizdeki titremeyi fark ettiniz mi? Hissettiğiniz bu değişimler sosyal korku olabilir. Sosyal korku sahibi kişiler, başkaları göre incelenebileceği sosyal ortamlar ya da performans durumlarıyla ilgili yoğun bir vesvese ile yaşar. Yetersiz ya da yanlış bir şeyler yapmaktan, olumsuz değerlendirilmekten korkar, mahcubiyet duygusunu fazla yoğun yaşarlar. Yaşanılan mahcubiyetin birçok nedeni olabileceğini anlatan Psk. İdil Özgüçlü, “Örneğin bir endişe belirtisi göstermekten (kızarma, titreme gibi) ve bu belirtilerin başkaları tarafından fark edilmesinden üzüntü duyarlar ve bu endişe onları kısır bir döngüye sürükleyebilir. Tuhaf konuşmaktan (konuşmanın yapısıyla ilgili), ya da konuşmanın içeriğiyle ilgili kusur yapmaktan korkabilirler. Başkaları tarafından bıktırıcı, alışılmadık, beceriksiz olarak değerlendirilmekten vesvese duyabilirler. Kişiler sosyal ortama girmeden vesvese yaşamaya başlayabilir (beklenti kaygısı), ya kaçınır veya güvenlik davranışları sergilerler” diyor.

Sosyal fobi nedir Sosyal fobi belirtileri nelerdir

Psk. İdil Özgüçlü, sosyal fobisi olan kişilerde kaygı ve nefret durumlarında yürek atış hızının artışı, solunum yetmezliği, göğüste zorlama duygusal, baş dönmesi, boğulma hissi, terleme ve sıcak basması gibi fizyolojik belirtiler görülebileceğini hatırlatıyor. Bunların yanı sıra sosyal fobisi olan kişilerde bakışını kaçırma, belirsiz ses tonu, güvenilmez ifadeler, kararsız jestler, kendini açmama, mesafeli davranma, telefonları açmama, aramalara dönmeme gibi davranışlar gözlemlenebileceğini belirten Psk. Özgüçlü, tedaviye başvuran hastaların yüzde 95 ’inde sosyal fobi belirtilerinin ergenlik döneminde başladığının altını çiziyor. Buna rağmen hastaların tedaviye genelde 30 ’lu yaşlarda başladığını söyleyen Psk. Özgüçlü, şöyle devam ediyor: “Sosyal fobinin 12 aylık yaygınlık oranı %7,9, yaşam boyu görülme oranı ise %13 ’cins. Kadınlarda görülme oranı erkeklerde oranla 2/3 daha fazladır. Fakat kişide sosyal fobi olup olmadığına sadece belirtilere bakarak, bir profesyonele danışmadan karar verilemez.”

Yorum yapın