Bakım birikimini yönetmek


Pandemiden iki yıl sonra, dünya çapındaki hükümetler sosyal mesafe politikalarını gevşetmeye başladı. Bununla birlikte, sağlık sistemleri, devam eden enfeksiyonlardan ve planlı tedavileri bekleyen artan hasta yığınından ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor.

Aşılar hastaneye yatış ve ölüm oranlarını azaltmada son derece başarılı olurken, enfeksiyon kontrol politikaları hastanelerimizin normal işleyişini etkilemeye devam ediyor. COVID-19 birçok açıdan mükemmel bir fırtına yarattı. Bu, pek çok sağlık sisteminin zaten ciddi şekilde stres altında olduğu, yaşlanan nüfus içinde artan hastalık yükü ve kronik personel kıtlığı ile uğraştığı bir zamanda geldi.

Pandemi, acil olmayan, elektif prosedürlerin çoğunu ve ayakta tedaviyi askıya aldı; sonuç olarak, bakım birikimi arttı. Yalnızca İngiltere’de 2021 Aralık sonunda 6 milyon kişi tedavi bekliyordu. 8 milyon kişinin teşhis edilmemiş rahatsızlıkları olduğu ve bunların COVID-19’a yakalanma korkusuyla sağlık hizmeti sağlayıcılarından uzak kalan kişiler olduğu tahmin ediliyor.1 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) uzun vadeli koşulları olan önemli sayıda insanın bakımlarının temel yönlerini kaçırdığını bildirmesiyle durum Avrupa ve Kuzey Amerika’da benzerdir.2

Bakım birikimini yönetmek
Kaynak: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

“İnovasyonun anası gerekliliktir” derler ki, pandemi döneminde de böyleydi. Aşıların hızlı gelişimi, enfekte hastaları tedavi etmek için ilaçların yeni kullanımı ve sanal bakımın anıtsal hızlanması bir inovasyon resmi çiziyor. Pandemi sonrası, bazı yorumcular bu yeniliğin iyileşme ile devam etmesi gerektiğini, ülkelere işleri daha iyiye doğru değiştirme, sağlık eşitsizliklerini ele alma ve sürdürülebilirliği artırma konusunda eşsiz bir fırsat vermesini öneriyorlar.3

Teknoloji açısından bakıldığında, sağlık hizmeti sağlayıcıları pandemi boyunca öğrenilen derslerden yararlanabilir. Hastaların birikimlerinden tedaviye ve ardından hızlı taburculuk ve rehabilitasyona akışını hızlandırmak için yeni yollar uygulayabilirler.

Bu yolculuğun her aşamasında, hastayla düzenli temas halinde olmak, tüm sürecin başarısı için kritik öneme sahip olacaktır. Birçok yönden, birikmiş işlerin, klinik kapasitenin ve personel programlarının yönetilmesinin operasyonel karmaşıklığı, altta yatan teknik altyapının karmaşıklığını ve karşılıklı bağımlılıklarını yansıtır. Hastaların sistem içinde hızlı bir şekilde akışını sağlamak, o sistemdeki her bir çarkın her zaman kusursuz çalışmasını gerektirir.

BT altyapılarının mimariler arası bir görünümünü ve bir platform yaklaşımını benimsemek, sağlık hizmeti sağlayıcılarının dijital yeteneklerini hızlandırmalarını sağlayacak, teknoloji ve self servis aracılığıyla hasta erişimini otomatikleştirinve bakım sürekliliği boyunca hastaların akışını artırın.4

Bir hastanın bakış açısından, sağlık hizmeti sağlayıcıları şunları yapabilen dijital çözümler kullanıyor olmalıdır:

 • Hastaları durumları hakkında eğitmek ve bilgilendirmek için tedaviden önceki zamanı kullanın5
 • Önceliği veya tedavi yolunu değiştirebilecek durumdaki değişiklikleri izleyin
 • Ameliyat öncesi bilgileri toplayın ve hastaları kabul için hazırlayın
 • İnsanları ve varlıkları takip ederek hastanedeki yolculuğu kolaylaştırın
 • Hastaların tıbbi açıdan uygun oldukları anda eve gitmelerini sağlayarak yatan hasta kalış sürelerini azaltın
 • Akut sonrası uzaktan bakım veya izleme sağlayarak gereksiz yeniden kabulü önleyin
 • Beklentileri karşıladığından emin olmak için dijital yolculuğun her aşamasını gözlemleyin

Nihayetinde, bakım ekipleri onları tedavi etme kapasitesine sahip olduğunda tedavi bekleyen hasta sayısı normale dönecektir. Otomatik süreçler ve yapay zeka, bir sağlık uzmanının becerilerini artırırken, hiçbir zaman insan dokunuşunun yerini almayacak. İş gücü zorluklarını ele almak için sağlık hizmeti sağlayıcılarının klinik operasyonları yeniden tasarlaması ve verimliliği artıran teknoloji odaklı süreçleri benimsemesi gerekecek. Bu, klinik personelin üzerindeki yükü azaltacak ve insanları sağlık mesleği içinde tutacaktır.

Hızlı inovasyon, pandeminin zirvesinde olağandı. sanal bakım norm haline geliyor. Salgının toplum üzerindeki doğrudan etkisi artık azalıyor olsa da, tedavi için her zamankinden daha fazla insan bekliyor. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu birikimi ele almak için, temel teknik altyapılarına yatırım yaparak, çapraz mimari bir yaklaşım benimseyerek ve dijital çözümlerinin hastalara ve personele sorunsuz bir deneyim sunmasını sağlayarak inovasyon yapmaya, dijital tekliflerini genişletmeye devam etmelidir.

Kaynaklar:

 1. İngiltere’de NHS birikimi ve bekleme süreleri
 2. COVID 19 krizinden yükselme: Uzun süreli bakım sektöründe politika tepkileri
 3. COVID-19’dan sağlıklı bir iyileşme için DSÖ Manifestosu
 4. Platform oyunu: Bir teknoloji şirketi gibi nasıl çalışılır
 5. NHS İyi Bekle programı

Paylaşmak:


Kaynak : https://blogs.cisco.com/healthcare/managing-the-backlog-of-care

Yorum yapın

SMM Panel