Benlik Saygısı Nedir, Neden Önemlidir? Benlik Saygısı Nasıl Gelişir?

Ego saygısı kişinin kendini sevmesini ve kendinden hoşnut olmasını ifade eder. Ego saygısının düşük olduğu zamanlarda insanlarda vesvese bozukluğu, buhran ve buna aynı durumlar yaşanabilir.

Benlik Saygısı Nedir, Neden Önemlidir?

 İnsanların doyumlu bir yaşam yaşayabilmeleri için ego saygılarının gelişmiş olması gerekir. Ego saygısı şahısların olumlu olarak motive olmasına muavin olur. Benlik saygısı yüksek olan kişiler içsel sorunlarını aşmıştır. bu nedenle de başarıya çok daha sıcacık bir şekilde ulaşabilirler. Bu olgunun gelişmiş olduğu kişiler hevesli, fazla, güven duygusu gelişmiş, samimi, başkaları tarafından güvenilen kişilerdir.

 Ego Saygısı Nasıl Gelişir?

 Benlik kavramı, bireylerin kedileri ile ilgili algıları ve görüşlerini ifade eder. Benlik saygısı doğumdan itibaren gelişen bir olgudur. Burada manâlı olan ise bireyin hem kendi ayrıca de çevresi ile etkileşimleridir. Ego kişiliğin öznel yanı olarak da açıklama edilir.

Yorum yapın