Botoks uygulamalarında bildiğiniz yanlışlar, bilmediğiniz doğrular

Soy/kök aile ilgili ipuçları verir

Soy/kök aile ilgili ipuçları verir

Güneş 5. evde doğar. Bu yüzden Helenistik astrolojide yeraltını simgeleyen dördüncü konut, güneşin battıktan sonra dinlendiği yerdir. Bütün yaşamın tohumları burada atıldığı için karma, soy, kök aile ve ataları temsilcilik eder. Kişinin kök ailesiyle ve ebeveynleriyle ilişkileri, nasıl bir ailenin içine doğduğu, kendi köklerini nasıl salacağı 4. evden peşine düşüp takip edilebilir.

Çocukluk anılarımız

Çocukluk anılarımız

Kök aileyi simgeleyen 4. ev kuşkusuz nasıl bir çocukluk geçireceğimize dair de ipuçları vermektedir. Kişinin çocuklukta yaşadıkları, içine doğduğu konut ve ebeveynleriyle ilişkileri bilinçaltına işlenecek, duygu dünyasını yaratacak, alışkanlığa dönüşecek ve hayatının diğer alanlarına bir şekilde yansıyacaktır. Bunlarla ilgili anahtar sözcük almak için 4. evdeki gezegenlere ve aldıkları açılara bakabiliriz.

Annemiz ve hayatımızdaki anne figürleri

Annemiz ve hayatımızdaki anne figürleri

4. evin hangi ebeveyni temsilcilik ettiği konusunda astrologlar ayrılmaktadır. Herzamanki astrolojide babayı gösterdiği düşünülürken daha sonraları anneyle ilgili olduğu da düşünülmüştür. Bilinçaltıyla bağlantı ettiğimiz birincil ev olduğunu düşünürsek iki data de doğrudur. Bu konut şehvetli güvenliğimizin tohumlarının atılığı yer olduğu için çocukluğumuzda bizimle ilgilenen, besleyen, koruyan herhangi birisi hayatımızdaki anne, baba ya da ebeveyn figürü olabilir. Çocuğun bu duygusal ihtiyaçlarının nasıl bir ebeveyn figürü kadar karşılandığı ya da karşılanmadığı 4. evden takip edilebilir.

Kişinin korkuları, gerçek ihtiyaçları ve kendini güvende hissettiği yer

Kişinin korkuları, gerçek ihtiyaçları ve kendini güvende hissettiği yer

Kişinin duygusal temelinin atıldığı ev olan 4. evine baktığımızda kişinin kendini nerede ve nasıl şartlarda güvende hissettiğine, korkularına ve hakiki ihtiyaçlarına dair data edinebiliriz. 4. evin kelime anlamıyla “konut”i temsil ettiğini düşünürken hem somut keza de hissi evi, yani bilinçaltını düşünmek gerekir. Kişi, çocuklukta yaşadığı ev ortamındaki deneyimlerini, kendi evine yani iç dünyasına kaydedecek ve çoğunluk hayatında bir takım travmalarla buraya geri dönecektir. Duygularıyla teması kişinin emniyet alanını, hakiki ihtiyaçlarını ve korkularını belirleyecektir. Bu yüzden 4. evde duygularla sağlıklı ve dengeli bir bağlantı haritadaki tüm evlerin dengeli çalışması için büyük tartma taşımaktadır.

Kişinin kendini ait hissettiği yer/yurt

Kişinin kendini ait hissettiği yer/yurt

Evinizde vakit geçirmekten hoşlanıyor musunuz? Güvende hissettiğiniz yer eviniz ve yurdunuz mu? Ne dek vatansever duygulara sahipsiniz? Bu sorulara da 4. evde cevap bulabiliriz. “Ev” tanımı en ufak anlamıyla kişinin iç dünyası olabileceği gibi kişinin yaşadığı ülke de olabilir. Birey, evi gibi hissettiği her yerde kendine bir güvenlik alanı yaratacak ve bu evin içindeki kişileri gözetmek isteyecektir. Örneğin 4. ev teması dominant olan kişiler evlerine fazla siklet verebilir, evlerinde bir güvenlik alanı yaratabilir veya ülkelerine hizmet eden işlerde çalışabilir.

Kariyerinizle ilgili sorunların kaynağı

Kariyerinizle ilgili sorunların kaynağı

Haritada 4. evin bütün karşı 10. ev yer alır. Oğlak burcunun evi olan 10. ev Satürn tarafından yönetilir; toplumsal kişiliğimiz, statümüz, kariyerimiz ve otoriteyle olan ilişkimizi gösterir. Birbirinin karşıtı olan bu iki evden herhangi birinde çözülemeyen problemler diğerini de etkiler. 4. konut iç dünyanız, 10. konut dış dünyaya açılan yüzünüzdür. İç dünyanızda ne varsa dıştan da o yansıyacaktır. Ebeveynlerinizle ilişkileriniz seçtiğiniz mesleğe, kariyerinizdeki başarınıza ve patronunuzla ilişkinize tesir edecektir. Bu yüzden kariyerinizde yaşadığınız sorunların kaynağına inmek için 4. evinizdeki gezegenlere göz atmanız gerekir.

Gayrimenkul konularıyla ilgili ipuçları verir

Gayrimenkul konularıyla ilgili ipuçları verir

“Ev” temasının ayrıca şehvetli keza fiziki ev ile ilgili olduğunu söylemiştir. Taşınmayan varlıklar, konut, toprak, arsa, gayrimenkul konuları da 4. evin konusudur. Sektörel anlamda veri verebileceği gibi nasıl bir evde yaşamak istediğiniz konusunda da ipuçları verebilir.

Son günlerimizle ilgili

Son günlerimizle ilgili

Kök aileyle ilgili olan 4. ev bununla birlikte yaşlılarla ve yaşlılıkla da ilgilidir. Kişinin emeklilik yaşından sonraki hayatı, nasıl bir yaşlılık geçireceği de bu evin konusudur.

Yorum yapın