Bu hastalığa dikkat! Her dört kişiden birinde genetik mutasyon saptanıyor

En önemli sebep sigara kullanımı

En kayda değer sebep sigara kullanımı

Akciğer kanseri, akciğerde yer alan hücrelerin değişik nedenlerle kanser hücresine dönüşüp kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu gelişmektedir. Akciğer kanseri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ’de de bayan ve erkeklerde kanser ölümlerinin ilk esnasında yer almaktadır. Sigara kullanımı bu hastalığın en önemli sebebini oluştururken, akciğer kanseri olan her 10 hastanın 9 ’unun sigara kullanıcısı olması kayda değer bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca sigara içmek akciğer kanseri riskini ciddi seviyede artırmaktadır.

Akciğer kanseri için yaygın uygulanan tarama yöntemi bulunmuyor

Akciğer kanseri için yaygın uygulanan tarama yöntemi bulunmuyor

Uzun süreli öksürük, solunum yetmezliği, kanlı balgam, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtileri bulunan akciğer kanserinde, erken evrede tanı konulan hasta oranı fazla düşük olmaktadır. Hastaların yüzde 65-70 ’ine ameliyata uygun olmayan dönemde tanı konulmaktadır. Akciğer kanseri taraması için yoğun sigara içicilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi denilen tarama yöntemi bulunmakta, oysa bu usul çok sınırlı sayıda ülkeyi kapsamaktadır.

Bu hastalığa dikkat Her dört kişiden birinde genetik mutasyon saptanıyor

Maalesef günümüzde akciğer kanseri için yaygın olarak kullanılan bir tarama metodu bulunmamaktadır. Bu sebeple birçok vakada semptom verme aşamasında şimdiden operasyon sınırı aşılmakta ve hastalara başlıca ileri evrelerde teşhis konulmaktadır. İleri evrelerde tanı konulan hastaların da sağ kalım süreleri son dönemde sağlanan gelişmeler baştan sona uzatılabilmektedir.

Her dört kişiden birinde genetik mutasyon saptanıyor

Her dört kişiden birinde kalıtımsal dönüşüm saptanıyor

2000 ’li yıllara kadar ileri evrede tanı konulan akciğer kanseri hastalarının hepsine kemoterapi tedavisi uygulanmaktaydı. 2000 ’li yıllardan daha sonra bütün tümörlerde olduğu gibi, özellikle akciğer kanserinde de ur profillemesi kullanılmaya başlandı. Yapılan ur profillemelerinde akciğer kanseri hastası olanların tek bir hasta grubundan oluşmadığı, kalıtımsal özellikleri birbirinden öbür hasta gruplarından oluştuğu belirlendi. Meydana Çıkan sonuçlara tarafından 4 kişiden birinde akciğer kanserinde kalıtımsal şartların değişmesi saptanırken, tetkiklerin gerisinde metastatit hastalarda taşıdıkları tümörün genetiğine göre hedefli tedaviler uygulanmaya başlandı.

Bu hastalığa dikkat Her dört kişiden birinde genetik mutasyon saptanıyor

Ağızdan tablet biçiminde kullanılan ve cevap oranları yüksek olan hedefli tedavilerin bağlı etkileri, kemoterapiye tarafından daha az yaşanmaktadır. bununla beraber akciğer kanserleri bireyselleştirilmiş alıngan tıp uygulamalarının en güzel örneğini oluşturmaktadır. Çünkü hastaya, tümörün taşıdığı özelliklere tarafından yerinde tedaviler verilebilmektedir.

Hedefe yönelik tedavi yaşam süresi ve kalitesini artırıyor

Hedefe karşın tedavi yaşam süresi ve kalitesini artırıyor

Hedefe karşın tedaviler akciğer kanserinin seyrini ve doğasını olumlu yönde değiştirmektedir. Genetik mutasyonu olan ve hedefli tedavi uygulanan ileri faz akciğer kanseri hastalarında yaşam süresi ve kalitesi, kemoterapi tedavisine kadar artmaktadır. Akciğer kanseri hastalarına ilk yapılan operasyon hastanın patolojisinden ya da kanından tümörünün genomik değişikliklere sahip olup olmadığına görmek ve çıkan sonuca tarafından de çare planlaması yapmaktır. Sigara içmeyenler de görülen akciğer kanserlerinde kalıtımsal şansın dönmesi sebebiyle oluşma olasılığı, sigara içenlere kadar fazla daha yüksek çıkmaktadır. Yani sigara içmeyen akciğer kanseri hastaları, hedefe yönelik tedavilere daha uygun olmaktadır.

Genetik mutasyonu olmayan hastalara immünoterapi ve kemoterapi uygulanıyor

Kalıtımsal mutasyonu olmayan hastalara immünoterapi ve kemoterapi uygulanıyor

Hedefe karşın tedavinin ardından 2014 yılı ile birlikte akciğer kanserinde immünoterapi dönemi başlamıştır. İmmünoterapi uygulaması ile bilhassa mutasyonu, yani genomik değişiklikleri olmayan hastalar için çok kayda değer sağkalım başarısı elde edilmektedir. Ayrıca ileri safha hastalığın birincil tanısında hem de çare almış hastalarda immünoterapiler yaşam süresini uzatırken, hayat kalitesini de korumaktadır.

Bu hastalığa dikkat Her dört kişiden birinde genetik mutasyon saptanıyor

Özellikle immünoterapilerde bir grup hastanın yanıtları uzun süreli olmaktadır. sonuç olarak güncel tanı ve tedavi yaklaşımları ile akciğer kanseri tedavisinde kayda değer gelişmeler sağlanırken, bu yöndeki ilerlemeler fazla süratli ve dinamik bir şekilde devam etmektedir.

Yorum yapın