Eğrinin Önünde Kalmak İçin Bilmeniz Gereken Son HIPAA Uyum Değişiklikleri


Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verebilirlik Yasası 1996’da yasalaştı. Bu, sağlık hizmeti sağlayıcılarının gizli sağlık bilgilerini birbirleriyle nasıl paylaşabileceklerini ve bunu tıp alanı dışındaki kişilerle ne zaman ve nasıl paylaşabileceklerini yöneten karmaşık bir kurallar dizisidir. Sürekli değişen sağlık sektöründe en son HIPAA uyumluluğu değişikliklerine ayak uydurmak zor olabilir. Bununla birlikte, hangi düzenlemelerin geleceğini ve bunların kliniğinizi nasıl etkileyeceğini bilmek, ileride sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Bu makalede, oyununuzun zirvesinde kalabilmeniz için HIPAA düzenlemelerinde yakında yapılacak en önemli değişikliklerden bazılarını size anlatacağım.

HIPAA uyumluluğu çok önemlidir. Kurallara uymayan tıbbi uygulamalar ağır para cezalarıyla karşılaşabilir ve hatta hastalara hizmet verme yeteneğini tamamen kaybedebilir. Bu değişikliklere ayak uydurmanın önemi göz ardı edilemez; HIPAA düzenlemelerine uymak, kliniğinizi öngörülemeyen yasal sorunlardan kurtarabilir. HIPAA yasalarına ve düzenlemelerine uyum, Korunan Sağlık Bilgileri (PHI) varlıkları için kritik öneme sahiptir. Uyum Ana Sayfası bu düzenlemelere uyumu sağlamak için sektörde meydana gelen değişikliklere kapsamlı bir genel bakış sunarak kuruluşlara yardımcı olabilir. İşletme sahiplerinin ve paydaşların uymaları gereken gerekli gereksinimleri ve sorumlulukları anlamalarını sağlar. HIPAA uyumluluğunda yapılan en son değişiklikler şunlardır:

Yanıt Süresini Yarıya İndirmek: Bireylerin Kendi Sağlık Verilerine Ulaşmak İçin Bekledikleri Süreyi 30 Günden 15 Güne Düşürmek:

HIPAA düzenlemelerinde yapılan bu son değişiklik, sağlık hizmeti sunucularının, bir bireyin tıbbi kayıtlarına yönelik taleplere, talebi aldıktan sonraki 15 gün içinde yanıt vermesini gerektirecektir. Bu, talep edilen verilerin bir kopyasının teslim edilmesini ve bilgilerinde yapılan herhangi bir değişikliğin kişiye bildirilmesini içerir. Önceden, sağlayıcıların bu tür taleplere uyması için 30 günü vardı. Bu değişiklik önemlidir, çünkü hastaların sağlık hizmetleri verilerine daha zamanında erişmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Hastaları Kontrolü Ellerine Almaları İçin Güçlendirmek: Tıbbi Kayıtlarının Şahsen İncelenmesine ve Fotoğraflarının Alınmasına veya Not Alınmasına İzin Verme

HIPAA Mahremiyet Kuralında yapılan bu değişikliklerle hastalar sağlık hizmetlerinde daha aktif rol alabilirler. Bu, kayıtlarını şahsen inceleyebilmeyi, notlar alabilmeyi, kayıtlarının kopyalarını talep edebilmeyi ve bu kopyaları elektronik formatta veya hatta başka bir dilde elde edebilmeyi içerir. Bu değişiklikler ilk bakışta küçük görünebilir; ancak, hastalar artık tıbbi bilgileriyle nasıl etkileşim kurdukları üzerinde daha fazla kontrole sahip.

Hastaların Seçme Hakkını Güvence Altına Almak: Hastaların PHI’larını Güncel Tanımlı Bir Kişisel Sağlık Uygulamasına Göndermelerini Talep Etmelerine İzin Vermek

Kişisel sağlık uygulamasının tanımı, kişisel sağlık uygulamasına PHI gönderilmesini talep etme özelliğini içerecek şekilde genişletildi. Bu, yalnızca elektronik verilerinizi hangi uygulamalarda istediğinizi değil, aynı zamanda bunlara kimlerin erişebileceğini de seçebileceğiniz anlamına gelir. Daha önce bu değişikliklerin sizi nasıl etkileyeceği konusunda endişeleriniz varsa, sizinki gibi işletmelerin HIPAA yasalarına uymanın önemini anlaması gerekir. Bazı istisnalar olmakla birlikte, çoğu müşteri kendileriyle hassas verileri paylaşırken bilgilerinin gizli ve güvenli tutulmasını ister.

Bireylerin Haklarının Korunması: PHI’ye Erişim Kullanımına Mantıksız Engellerin Konulmaması

Hasta Hakları Beyannamesi’nin bir parçası olarak, bir bireyin sağlık bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumanız gerekir. Ayrıca hastaların sağlık bilgilerine zamanında erişmelerini sağlamalı ve onları herhangi bir ihlal veya yetkisiz kullanım durumunda 60 gün içinde bilgilendirmelisiniz. Ek olarak, bir hastanın PHI talebini ancak bunu sağlamanın işletmeniz veya kuruluşunuz üzerinde makul olmayan bir yük olacağını kanıtlayabilirseniz reddedebilirsiniz. PHI’larının elektronik kopyalarını talep eden kişiler, kanunda aksi belirtilmedikçe (örn. eyalete özgü kanunlar) bunları elektronik formatta almalıdır.

Erişimi Sınırlandırma: Bireylere Yalnızca EHR’de Saklanan ePHI’lerinin Elektronik Kopyalarının Verilmesini Sağlama

Yeni kural ayrıca, bireylere bir EHR’de saklanan ePHI’lerinin elektronik kopyalarının ancak onlar talep ettikten sonra ve birlikte çalışabilir bir biçimde verilmesini gerektiriyor. Örneğin, EHR ePHI’yi depolamak için Microsoft Word’ü kullanıyorsa, aynı belgenin PDF sürümünü de üretebilmelidir. Hüküm, bireylere EHR’de saklanan ePHI’larının elektronik kopyalarının ancak onlar talep ettikten sonra ve bilgiye erişen veya iletenler tarafından kullanılan diğer yazılımlarla birlikte çalışabilir bir biçimde verilmesini gerektirir. Ayrıca, hastalardan/müşterilerden/ikamet sakinlerinden gelen bu tür taleplere ne sıklıkta izin verileceğini belirlerken kapsam dahilindeki kuruluşlara esneklik sağlar (bu tür talepler yılda en az bir kez yapıldığı sürece).

ePHI’yi Erişilebilir Hale Getirme: HIPAA Kapsamındaki Kuruluşlar, Ücret Tarifelerini Yayınlayacak ve ePHI Kopyalarını Almak İçin Bireyselleştirilmiş Tahminler Sağlayacak

HIPAA, hastalara PHI’larının bir kopyasını almaları için bireyselleştirilmiş bir ücret tahmini hakkı verir. Bu gereksinime uymak için, HIPAA kapsamındaki kuruluşlar, Gizlilik Uygulamaları Bildiriminde, kopya sağlamak için alacakları normal ve makul ücretleri tahmin eden bir ücret çizelgesi yayınlamalıdır. HIPAA kapsamındaki kuruluşlar, sayfa sayısı veya talep edilen ortamın türü gibi diğer faktörlere dayalı olarak kişiselleştirilmiş bir tahmin sağlayabilir. Yine de bunu yapmaları zorunlu değildir. Kanun ayrıca, kapsam dahilindeki kuruluşların, mümkün olduğunda elektronik ifşayı mümkün kılarak ve talep üzerine alternatif biçimler için talepleri karşılayarak bireylere PHI’larına makul erişim sağlamasını gerektirir.

EHR ve “Sağlık Hizmetleri Operasyonlarının” Genişletilmiş Tanımı: Bakım Koordinasyonu ve Vaka Yönetimi Dahil

eller arasında kalp Vaka yönetimi, bireylerin belirli bir göreve atandığı bir süreçtir. sağlık kuruluşu veya klinik ve sosyal ihtiyaçlarını ve tedaviye yanıtlarını izleyen kurum. Vaka yöneticileri, bir kişinin barınma yardımı veya topluluk kaynakları gibi ek hizmetlere veya desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirler. Bakım koordinasyonu, sağlık hizmetleri operasyonlarının bir başka önemli bileşenidir ve HIPAA Gizlilik Kuralına uygunluk için işletmenizin planının tüm yönlerine dahil edilmelidir. Bakım koordinasyonu, bir bireyin sağlık durumunun zaman içinde izlenmesini, tedavi planlarının gidişatını tedavi eden diğer sağlayıcılarla (örneğin, birinci basamak hekimleri) tartışmayı, hastaların hastaneden taburcu olduktan sonra nasıl daha verimli hizmet alabilecekleri konusunda önerilerde bulunmayı, vb.

Son düşünceler

Genel olarak, HIPAA’daki değişiklikler, bireylerin mahremiyetini ve PHI’larını güçlendirmeye yönelik olumlu bir adımdır. Bu, insanların sağlık bilgilerine her yerden erişebilmelerini ve bu bilgilerin başkalarıyla nasıl paylaşılacağını kontrol edebilmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır. ePHI’nin yeni tanımı, daha modern ve verimli bakım koordinasyon süreçlerine de olanak tanıyacak ve bu da hastalar için tedavi veya iyileşme yoluyla bakım yolculuklarının her aşamasında daha iyi sonuçlara yol açabilecektir.


Kaynak : https://www.healthsoothe.com/hipaa-compliance-changes-you-should-know/

SMM Panel PDF Kitap indir