Hırkayı bir Fransız kadını kadar havalı giymenin 5 yolu

İçilen her sigara kişiyi akciğer kanserine yaklaştırıyor

Sigara içen ahali yüksek akciğer kanseri riskine sahiptir, fakat akciğer kanseri hiç sigara içmemiş kişilerde de ortaya çıkabilir. Uzun yıllar sigara içilmesinin arkasında sigaranın bırakılması, akciğer kanseri riskini önemli ölçüde azaltır. Akciğer kanserine niçin olan diğer faktörler şu şekildedir:

• İnşaat, gemi, izolasyon ve otomotiv gibi sektörlerde kullanılan ve toprakta bulunabilen asbestos:

• Toprağın doğal yapısında, binaların temelindeki toprak ve kayalarda bulunan radon gazı

• Uranyum, berilyum, vinil klorid, nikel kromat, kömür ürünleri, hardal gazı, klormetil eterler, petrol ürünleri gibi kansere yol açan kimyasallara maruziyet

• Yakın akrabalarda akciğer kanseri öyküsünün olması

• Yüksek düzeyde hava kirliliği

• İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi

• Akciğerlere radyasyon tedavisi uygulanması

Akciğer kanserinden korunmanın 5 yolu

Öksürüğü ciddiye alın ve doktora görünün

Akciğer kanseri tipik olarak erken evrelerinde belirti ve semptomlara niçin olmayabilir. Birçok hasta sigara içtiği için birincil belirtilerden biri olan öksürüğü sigara kullanımına bağlar ve doktora gitme ihtiyacı duymaz. bununla beraber akciğer içindeki tümöre bağlı olarak öksürük, göğüs, omuz ve sırt ağrısı, balgam tümdengelim, kanlı balgam ve kan tükürme, nefes darlığı, ses kısıklığı, yutma bozukluğu, boyun ve yüzde şişkinlik, göz kapaklarında düşme, hışıltılı solunum ve tekrarlayan bronşit veya zatürre atakları akciğer kanserinin belirtileri aralarında yer alır. Fakat tümörün akciğer dışına yayılması durumunda aşağıdaki şikayetler de görülebilir.

• Baş ağrısı,

• Bulantı, kusma

• Denge bozukluğu, baygınlık, hafıza kaybı

• Deri altı şişlikler

• Kemik veya eklem ağrısı, kemik kırıkları

• Genel halsizlik

• Kanama, pıhtılaşma bozuklukları

• İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı

• Kaşeksi (adale erimesi)

• Yorgunluk

Akciğer kanserinden korunmanın 5 yolu

Akciğer grafisi ve tomografisi tanı için kayda değer

Akciğer kanserinin tanısının konulabilmesi için semptom ve şikayetleri olan kişilere öncelikle akciğer grafisi, gerektiği durumda akciğer tomografisi çektirilir. aynı zamanda hastada öksürük ve balgam varlığı durumunda “Balgam sitolojisi” denilen mikroskop aşağıda balgam incelemesinin yapılması ara sıra akciğer kanseri hücrelerinin varlığını ortaya çıkarabilir.

Bronkoskopi ve ince iğne biyopsisi ile kanser teşhisi

Şüpheli olan durumlarda biyopsi alınması gerekir. Biyopsi, yani parça alınması “bronkoskopi” denilen bir operasyon ile yapılır. Bu işlemde boğazdan akciğerlere doğru geçen ışıklı bir tüp kullanılarak akciğerlerin olağandışı bölgeleri incelenip güvenilmez alanlardan parça alınmaktadır. Eğer tomografide görülen şüpheli tümör akciğerlerin dış kısmında ise ultrasonografi ya da tomografi eşliğinde ince bir iğne ile girilerek biyopsi alınabilir. Bu operasyon kanserin yayıldığı durumlarda lenf düğümlerinden ya da karaciğerden de yapılabilir. Kanser teşhisi konulduktan sonradan bilirkişi hekim, kanserin hangi evrede olduğunu belirleyebilmek için yeniden tomografi, MR ve pozitron emisyon tomografisi (PET) ve kemik taramaları isteyebilir.

Akciğer kanserinden korunmanın 5 yolu

Tedavi tümörün tipine, evresine ve hastaya kadar planlanır

Akciğer kanserinde tümörün tipi, evresi ve hastanın genel durumu göz önünde bulundurularak tedavi planı yapılmaktadır. Akciğer kanserinin tedavisinin doğru yapılabilmesi için doğru evreleme şarttır. Hem kanserin türüne tarafından de tedavi değişir. Akciğer kanseri küçük gözenekli olan akciğer kanseri (KHAK) ve minik hücre olmayan akciğer kanseri elde etmek üzere iki esas başlık aşağıda türlere ayrılabilir. Bu türlerde hastalığın evresine tarafından; tümörün ameliyatla çıkarılması, kemoterapi ilaçları ve ışın tedavisi uygulanır. Bir Takım durumlarda bu tedaviler birlikte de uygulanabilir. Erken evrede yakalanan akciğer kanserinin en etkili tedavi yöntemi ameliyatla tümörün çıkarılması şeklindedir.

Akciğer kanserinden korunmanın yolları

Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Akciğer kanserlerinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. bu nedenle hastalıktan korunmada en kayda değer etken sigaraya başlamanın önlenmesi ve içenlerin de sigara kullanımını bırakmasıdır.

Radyasyon maruziyetine karşı titiz olunmalıdır.

Asbest, radon, zararlı gaz ve kimyasallara maruziyetin önlenmesi kanser riskini azaltabilir. Çevresinde ya da işyeri solunum havasında asbestos lifleri yer alan kişilerin profesyonel koruyucu solunum maskeleri kullanması gerekir.

Hava kirliliğin yoğun olduğu bölgelerden uzaklaşılması önemlidir.

Sağlıklı bir besin düzeninin oluşturulması ve bedensel aktivitenin artırılması akciğer kanserinden korunma yolları aralarında bulunmaktadır.

Yorum yapın