Kırışıklıkları önleyen cilt için en iyi yiyecekler

Planktonların bitkisel olanları fitoplankton, hayvansal olanları ise zooplankton olarak isimlendirilir. Denizlerde, akarsularda ve göllerde hatta bir takım şartlar aşağıda buzullarda bile var olabilirler. Dünyada fotosentez ile üretilen oksijenin koskocoman bir kısmını planktonlar üretir, geri kalan kısmını ise bitki örtüsü sentezler.

 Zooplankton Nedir?

 Denizanası gibi büyük türlerden mikroskobik organizmalara kadar değişebilen bir cins heterotrofik plankton olan zooplankton, okyanuslar ve tatlı su sistemleri de dahil elde etmek üzere farklı alanlara yönlendirilmiş su kütlelerinde bulunur. Zooplanktonlar gıda zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak bilinir. Çeşitleri arasında en kayda değer olanlar ise yumuşakçalar, kordalar, kabuklular, foraminiferanslar, dinoflaagellatlar ve radyolaryalılardır.

 Zooplankton Çeşitleri Nelerdir?

 Foraminiferanslar; yiyecek elde edebilmek için kullanılan bir dış kabuk ve ektoplazmaya sahip bir çeşitlilik amoeboid protestidir. Genelde kabuklar kalsiyum karbonattan oluşmaktadır ama bazı türlerin kabukları daha artı mineral içerebilir.

 Radyolarlar; iskeletleri silika içermekte olup, bu canlıların kalıntıları okyanus diplerinde bulunmaktadır. 

 Cnidarians; avlarını cnidocytes adı bahşedilen özel hücrelerle yakalarlar. Vücutları ve ağızları jöle sözde bir madde içerir. Denizanaları buna örnektir.

 Dinoflagellatlar; ayrıca diğer türleri yiyebileceklerinden keza de fotosentetik oluşlarından dolayı daha anlamlı bir mikroorganizma türü olarak kabul edilir. Deniz ökaryotlarının manâlı bir kısmını temsil eden zooplanktonların bu türü son derece küçüktür. bununla birlikte mercan resiflerinin sağlığı için fazla önemlidir.

 Yumuşakçalar; deniz salyangozları ve deniz sümüklü böceklerinin yanında kalamar türlerini de taşıyan çok dağıtılmış organizmalar grubudur. Bütün deniz ve okyanus yaşamının büyük bir bölümünü yumuşakçalar içerir. 

 Zooplankton Ne İşe Yarar?

 Zooplanktonlar, atmosfer içerisinde yağış oluşumunun sağlanması ve sudaki canlılığın devamlılığı için son derece kayda değer bir görev üstlenmektedir. Su döngüsünün sağlanmasında yaşamsal tartma taşımaktadır.

Yorum yapın