KLİMİK: Varyant dalgasının şiddetlenerek artması bekleniyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden yapılan açıklamada, delta varyantı dalgasının önümüzdeki aylarda şiddetlenerek devam etmesinin beklendiği belirtildi. Eğitimin açık kalabilmesinin uygun önlemlerin alınmasına tabi olduğu belirten dernek, atılması gereken adım 17 maddede sıraladı.

KLİMİK: Varyant dalgasının şiddetlenerek artması bekleniyor

Haber Merkezi

Sıhhat Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yıldırım Yavuz’un da yönetiminde yer aldığı Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) “Eğitimin Açık Kalabilmesi Uygun Önlemlerin Alınmasına Bağlıdır” başlığıyla bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “KLİMİK Derneği olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun planlandığı şekilde açılmasını, ülkemizde kontrolsüz ve yoğun bir şekilde devamlı delta varyantı dalgasına rağmen destekliyoruz. Delta varyantı dalgasının önümüzdeki aylarda şiddetlenerek devam etmesi beklenmekte ve infeksiyon hızının yüksek olduğu dönemlerde eğitimin açık kalabilmesi için ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir” denildi.

ÇOCUKLARA OKULLARDA AŞI YAPILSIN

Dernek, okulların önümüzdeki aylarda açık kalabilmesi için şu önlemlerin uygulanması gerektiğini belirtti:

1- Aşı hakkı yer alan öğrenci, öğretmen, öteki okul/servis çalışanları ve velilerin hepsinin tez aşılanmasının sağlanması,

2- 12 yaşından büyük olan çocukların hepsine hemen aşılanma hakkı tanınması,

3- Çocukların okullarda da aşılanabilmesinin sağlanması,

4- Tüm mektep çalışanları ve yaşı uygun öğrencilerin okulda bulundukları sürece uygun şekilde maske takmasının sağlanması,

5- Sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması,

6- Sınıflarda ve müşterek başvuru formu alanlarında öğrenciler aralarında uygun fiziki mesafenin sağlanabileceği önlemlerin alınması,

7- Okullarda yerinde temizlik önlemlerinin alınması,

8- Okul çalışanları ve öğrencilerin el hijyeni ve öksürük adabı konusuna uyumlarının artırılması,

9- Olgu surveyanslarının, temaslı izlemi ve karantina işlemlerinin uygulanması,

10- Sınıfların uygun şekilde ve kesintisiz havalandırılmasının sağlanması,

11- Hasta çocukların evde kalmasının sağlanması, özellikle bu sene COVID-19 dışı solunum yolu infeksiyonlarında da ciddi yükselme beklendiği için bu konunun velilere ısrarla hatırlatılması,

12- Okulda rahatsızlık bulgusu olan öğrencilerin uygun bir şekilde yönetilmesinin sağlanması,

13- Sınıflar arası temasın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması,

14- Okullarda lüzum öğrencilere gerek öğretmenlere gerekse çalışanlara süratli antijen testleriyle ya da havuzlanmış PCR yöntemiyle düzenli olarak, haftada 2 kez SARS-CoV-2 testi yapılması ( tarama testleri, bilhassa ülkemiz gibi infeksiyon hızının yüksek olduğu ve topluluk sınıflar sebebiyle öğrenciler arası mesafenin 2 m’den az olacağı okullarda infekte şahısların yakalanarak infeksiyonun yayılmasını engelleyebilecektir. Tarama testlerinde daha basit alınabilecek tükürük gibi örneklerin kullanımı da değerlendirilmelidir.)

15- Merkezi havalandırması olmayan sınıflarda etkili havalandırma sağlayabilmek için pencerelere uygun ve güvenli şekilde fanların yerleştirilmesi ve bu nedenle potansiyel olarak kontamine havanın dışarı atılmasının kolaylaştırılması

16- Sınıflara, havalandırmanın etkinliğini izleyebilmek için karbondioksit sensörleri yerleştirilmesi,

17- Salgın esnasında rahatsızlık veya temas nedeniyle çalışamayacak öğretmenler olabileceğinden, eğitim ve öğretimi devam ettirebilmek için yeterli hoca istihdamının sağlanması.

Yorum yapın