Meme kanseri türlerine dikkat

Meme kanserinin meme dokusunun hangi kısmından ortaya çıktığı epeyce önemlidir. Bu özellik kanserin nasıl davranacağını ön görmek ve tedaviyi belirlemek için önemlidir.

Memenin kanserin başladığı bölümler:

Süt kanalları:

Duktus adı bahşedilen süt kanallarından başlar. Duktal karsinom, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki bir süt kanalının iç yüzeyinden oluşur. Duktuslar lobüllerde yapılan sütü meme başına içeren kanallardır. Duktal karsinom, invaziv olmayan bir kanser olarak kanallar içinde kalabilir (duktal karsinom in situ) ya da kanallardan (invaziv duktal karsinom) çıkabilir.

Meme kanseri türlerine dikkat

Süt üreten bezler (lobül):

Süt üreten bezlere lobül adı verilir. Üretilen sütün meme başına ulaştırılmasını karşılayan kanallara duktus adı verilir. Lobüler karsinom, süt üretilen bezlerden kaynaklı kanser türüdür. Kanser lobüller dışına çıktığında ismi invaziv lobüler karsinom olur.

Meme kanseri türlerine dikkat

Senet dokusu:

Nadir durumlarda süt kanalları ya da süt bezleri yerine bu yapıların çevresinde yer alan bono dokusu kaynaklı kanserler de oluşabilir. Bağ dokusundan başlayan kanser türlerine sarkom adı verilir. Bu kanser türlerinin örnekleri filloid tümör veya damar kökenli anjiosarkom olarak sayılabilir.

Yorum yapın