Omuz ağrısını tetikleyen 6 neden

Kas ağrıları

Adale ağrıları

Fibromiyalji Sendromu, Miyofasiyal sızı sendromu başta olmak üzere çeşitli çevresel kas problemleri omuz ağrısına niçin olabilmektedir.

Kas ve sinir sıkışması:

Adale ve asap sıkışması:

Boyun fıtıkları (C4-7), Brakial pleksus nöropatileri, Torasik Outlet Sendromu, Istemsiz Hareket Sempatik Distrofi omuz ağrısı yapabilmektedir. İmpingement sendromu humerus başı ile korokoakromial ark arasında, supraspinatus adale tendonu, bisipital tendon ve subakromial bursanın sıkışması ve inflamasyonu sonucu gelişebilmektedir. Akromioklavikuler eklem patolojileri, osteofitler, bursit, proksimal humerus kırığı, kifoz, skolyoz ve akromionun ön 1/3 yapı değişikliği de sıkışmaya katkı maddesi sağlayabilmektedir.

Labrum (kapsül) yırtıkları

Labrum (kapsül) yırtıkları

Çoğunlukla labrumda görülen yırtıklar nedeniyle labrum görevini yapamaz ve omuz instabilitesi gelişir. Bu şart akut travmalara yan artan omuz çıkıkları esnasında ortaya çıkar ve ilerki zamanlarda çıkıkların tekrarlaması sebebiyle labrum ve eklem yüzeylerinde daha pozitif lezyon meydana gelebilir. Travmaya alt olmayan omuz instabilitesi de gelişebilmektedir. Bu durum omuz etrafındaki tendon, senet ve kasların gevşekliğine ast olarak artan çıkıklar sebebiyle oluşabilmektedir. Bu şekil omuz instabilitesinde bir labrum yırtığı eşlik etmeyebilir.

Kas yırtıkları

Adale yırtıkları

Özellikle rotator cuff adı verilen adale grubunun bir üyesi olan supraspinatus kası ilk kez elde etmek üzere adale yırtıkları da omuz sancı ve kısıtlılığı yapan nedenler arasındadır. Biseps adale tendinitleri, kalsifik tendinitler de ağrıya niçin olabilmektedir.

Donuk omuz

Donuk omuz

Donuk omuz sendromu (adesiv kapsülit) omuz eklem kapsülü ile eklem eklem sinovyasının beraber inflamasyonu sonucu ilk olarak omuz ağrısı ile başlayıp, omuz hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına değin ilerleyen bir tablodur. Genellikle bir omuzda gelişmekle beraber iki omuzu da tutabilmektedir. Çarpma, düşme gibi travmalar sonucunda omuzun uzun süre değişmez tutulmuş olması bu hastalığı tetikleyebilir. Omuz kireçlenmesi, travma sonrası uzun süre istirahatte tutma, diyabet, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları donuk omuz gelişmesine zemin hazırlayabilmektedir.

Omuz eklemi patolojileri

Omuz eklemi patolojileri

Omuz ekleminin glenohumeral osteoartriti(kireçlenme), osteokondral lezyonlar, akromiyoklavikuler eklem osteoartriti, avasküler nekroz, romatoid artrit, Polimiyaljia romatika, Psodogut, Gut hastalıları ve Skapulotorasik eklem patolojileri omuz ağrısı yapabilen hastalık ya da bozukluklar arasında sayılabilir.

Yorum yapın