Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği

Her bireyin ve her şirketin pandemiden etkilendiğini anlatan Türkiye ’nin Marka ve İletişim Gurusu Ayşen Laçinel, şunları söyledi:

“Ayakta ve hayatta kalan, itibarını varlıklarını koruyan, günün ihtiyacını anlayıp hızla yenilenen markaların liderlerinde, otantik önderlik özelliklerinin öne çıktığını görüyoruz. Evrensel düşünen, kültürü ve değerlerini haberdar olan, sahte olmayan sahici ve içten liderler, var olmaya ve var etmeye devam edecektir. bununla birlikte, hissi zekanın duyguların farkında olma ve sosyallik özellikleri ile de, otantik liderlik aralarında güçlü bir senet vardır.” dedi.

Otantik liderler örgütsel sadakât ve adanmışlık düzeyini artırıyor

Otantik önderlik ve örgütsel bağ arasındaki ilişkiye değinen Marka ve İletişim Gurusu Ayşen Laçinel, şunları kaydetti:

“Otantik liderin izleyenler üzerinde, örgütsel bağlılık ve adanmışlık düzeyini arttırıcı etkisi bulunuyor. Örgütsel sadakât ile çalışanlar, örgüte inanmakta, itaat etmekte ve beklenenleri gönülden yerine getirmektedir. Otantik liderler, transparan ve objektif olduklarından, güvene dayalı bir ilişki geliştirirler. Burada bilhassa saydamlık, izleyenler göre süreçlerin yakından peşine düşüp takip edilmesini ve güven duygusunun geliştirmesini sağlar. Öz farkındalığı yüksek olan otantik liderler, aynı zamanda kendi dinç ve güçsüz yönlerinin ve duygularının farkındadır. Bireylerden nesnel data alırlar, veri verirler ve önyargısız değerleme yaparlar. Dürüstçe hareket eden, önyargısız değerlendirmeler yapan, geri bildirim veren, yetenekleri ayrım eden, önemseyen, geliştiren, destekleyen ve şiddet durumlar karşısında iyi bir yönetim sergileyen ve birlikte başarıyoruz mesajı ile süreci yöneten liderler, bu dönemin yaşam kurtaran liderleridir. Biruni Üniversitesi PDR Yüksek Lisans çabuk konum “Yöneticilerde duygusal zeka ve otantik önderlik arasındaki ilişki” oldu. Özet Olarak toplumlar, genel beklenti ve görüşlere tarafından davranmanın ötesinde, kendine ait tecrübe ve düşünceler çerçevesinde kararlar veren otantik liderlere ihtiyaç duymaktadırlar. Son dönemlerde, siyasiler, meslek insanları ve sanatçılar bu konudaki kişisel danışmanlıklara yoğun istek gösteriyorlar. ” diye konuştu.

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 esas özelliği şunlardır:

1-Kendi amaçlarını kavramak (kendini tanımak, toplumu tanımak ve amaç konu farkındalığında, seçimlerini eylemlerini bilinçli yapmak)

2-Davranışlarını sağlam değerlere dayandırmak (izleyicilerle, karşılıklı değerlere sahip olması ve iletişimini ortak değerler referansı ile gerçekleştirmesi)

3-Toplumum hassasiyetini bile bile, kendi duyguları ve değerleri ile liderlik etmek (ahlaki karakterin gelişmişliği, fazla enerjiye sahip oluşu)

4-İzleyicileri ve ekosistemindekiler ile zinde ilişkiler hazırlamak, onları , rehberlik etmek ve şeffaflığı ilke elde etmek (aralıksız gelişim odaklı edinmek, empati edebilmek)

5-Öz disiplin karşılamak (öz disiplin sahipliği ile esnek olabilmeyi bir arada yürütmek, ümit verici edinmek, umut devretmek, güvenilir edinmek)

Yorum yapın