Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı

Prof. Dr. Gündüz, 2 seneye yakın pandemi döneminde çocuklarda evde kalma ve ailelerin çocuklarıyla etkileşiminde yetkisiz kalmaları nedeniyle özellikle 1-6 yaş grubundaki çocukların dil ve iletişim problemlerinin arttığını söyledi. Gündüz, pandemi döneminde çocuklarda fazla önemli etkileşim ve iletişim problemleri ile aleyhinde karşıya kaldıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: 

“Pandemi öncesi rakamlara ve istatistiklere baktığımız zaman bize başvuran 100 çocuktan 30 tanesinde gelişimsel dil gecikmesi problemi görüyorduk. Ama pandemi döneminde bu oranın takriben yüzde 65lere çıktığını gördük. Yani 2 katına değin artan bir problemle karşısında karşıyayız. Pandemi döneminde ortaya çıkan irtibat ve etkileşim yetersizliği ile dil problemi 2 katına çıktı diyebiliriz. Sözel olarak kendini ifade etmeye başlayan; 1-6 yaş arasındaki tüm çocuklarda bu görülmeye başlandı; lakin en çok erken çocukluk evresi dediğimiz 1-3 yaş grubu arasındaki çocuklarda bu sorunla karşı karşıya kaldık.”

‘Dil gelişimlerinde gecikmeler oldu’ 

Prof. Dr. Gündüz, bunun manâlı sorun olduğuna dikkat çekerek, “Bu sorun etkileşim ve iletişim problemlerinin arkadaki planında sonuç olarak bir dil gelişim problemi ortaya çıkardı. Çocuklar bilhassa uyaran eksikliğine alt olarak, yaşıt etkileşiminin yetersizliğine ast olarak ve bununla birlikte pandemi döneminde ailelerle beraber evin içerisinde kalmalarına rağmen anne ve babanın işe odaklanması nedeniyle ekrana kilitlenmiş olarak kaldıkları için çocukların dil gelişimlerinde fazla önemli gecikmeler oldu ve bu gecikmelerde çocukların tüm gelişim alanlarını olumsuz yönde etkiledi. Yani pandemi çocukları fazla ciddi olarak etkileyerek maalesef dil gelişimlerinde koskocoman problemlere yol açtı” diye konuştu. 

Prof. Dr. Gündüz, bu herif rahatsızlıkları yer alan çocukların kronolojik yaşları olan gerçek yaşları ile dil yaşları aralarında çeşitlilik ortaya çıktığına uyarı çekerek, “Gelişimsel dil gecikmesi beraberinde birtakım sorunların da işareti olabilir. Atipik otizm veya gelişimsel bozukluklar gibi problemlerin ön işareti de olabilir ve çocuk özellikle pandemi döneminde etkileşim bağlamında sorunlar yaşadığı için bu cins çocukları bu kapsamda değer biçmek gerekir” dedi.

‘Aileler haberdar olmalı’

Prof. Dr. Gündüz, ailelerin, çocuklarında bu sorunlardan kaçmamaları gerektiğini belirterek, “Örneğin bazı aileler erkek çocuğu geç konuşur gibi bir anlayışla maalesef biraz bekliyorlar. Çocuklarımızın hayatındaki en kayda değer safha 0-2 ve 2-4 yaş aralığında nöroplastisitenin fazla kuvvetli geliştiği dönemde çocuklarımıza bu imkanı tanımak gerekli. Çocuk bu dönemi faal olarak geçiremediği taktirde bu becerileri kazanmakta fazla zorlanıyorlar. İlk olarak aileler farkında olan olmalı, bu durumu kabullenmeli ve etkileşim bağlamında çocukları ile mükemmel oynayarak bilirkişi desteği ile beraber bu sorunların çözülebileceğini unutmamaları lüzumlu” diye konuştu. 

 

Yorum yapın