Psikolojik yaşlanmadan koruyan 7 etkili yöntem

İnsanın doğar doğmaz yaşlanmaya başladığını belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Biyolojik yaşlanmadan insan beyni de etkilendiği için düşünce, uyarı, kavrama kronolojik yaşa alt olarak zayıflar, yeni şeyler öğrenme zorlaşır. Hayatında büyük değişiklikler yapma isteği ve ataklığı azalabilir. Tabii ancak yaşlanmanın hayatı güzelleştiren tarafları da var. Yaşam tecrübesine emrindeki olarak rasyonel ve dürüst düşünebilme, doğru kararlar verebilme, daha istikrarlı, toleranslı, sabırlı olma gibi beceriler artar. Psikolojik anlamda daha çok deneyime sahip bir yaşlı kimliğini kazanırken; yaşlılığından nedeniyle sosyal anlamda saygın bir yere sahip olmaktadır. Bunlar yaşlanmanın doğal yapısında vardır” dedi.

‘PSİKOLOJİK YAŞLANMA BAĞIMSIZ İŞLEYEN BİR SÜREÇTİR’

Psikolojik yaşlanmanın biyoloji ile ilgili yaşlanmadan bağımsız olarak işleyen farklı bir işlem olduğunu kaydeden Bilirkişi Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Bu konuda çoğu çalışmalar üretilmiş, teoriler geliştirilmiş olup bireysel farlılıkların ön plana çıktığı görülmektedir. Biyolojik yaşlanma bilhassa ilerleyen yaşlarda bedenin güçsüzleşmeye başlaması ve performans kayıpları ile kendini gösterirken, psikolojik yaşlanma boyutunda ileri yaşlara kadar, kazanımların kayıplardan daha artı olduğu görülmektedir” diye konuştu. 

‘MORAL YAŞAM KALİTESİNİN ÖNEMLİ BİR BELİRLEYİCİSİ’

Günümüzde uzun yaşamanın yanında, daha kali­teli bir yaşam sürme ve bunu etkileyen faktörlerin kayda değer hale geldiğini kaydeden Öztekin, “Ihtiyarlık döneminde moral kayda değer bir belirleyicidir. Moral ayrıca iyilik halinin keza de yaşlılıkta göz ardı edilen yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisidir” ifadelerini kullandı. 

SOSYAL İLİŞKİLERİN KALİTESİ PSİKOLOJİYİ ETKİLİYOR

Bilirkişi Klinik Psikolog İhsan Öztekin, “Psikolojik yaşlanmada moral ve duygusal aktarımlar, karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesi, dayanışma, aile-akraba­lık ve komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesiyle iliş­kili görünmektedir. Sosyal ilişkilerin miktarı ve kalitesi, yaşlıları psikolojik olarak etkilemektedir” açıklamasında bulundu.

MORAL DURUMU YAŞAMI SÜRDÜRMEDE DAHA ETKİLİ

“Araştırmalarda, yaşlılıkta fiziki kapasitedeki azalmanın ve sağlığın bozulmasının önemin­den çok, yaşlı kişi için ruhsal ve moral duru­mun yaşamı sürdürmede daha etkin olduğu açıklama edilmektedir” diyen İhsan Öztekin, şunları söyledi:

Psikolojik yaşlanmadan koruyan 7 etkili yöntem

“Yaşlının çevresindeki benzeşen, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal medya, birey­lerin sevgi, sadakât, ego saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini kar­şılar. Fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu yön­de etkiler. Sosyal yardım sonucu ortaya çıkan haysiyet, moral artışına ve yaşamdan duyulan memnuniyete, gerginlik verici olaylarla baş etmeye olumlu katkılarda bulunmaktadır.”

SAĞLIKLI YAŞAMANIN 5 KRİTERİ

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, sağlıklı yaşamanın 5 kriterini şöyle sıraladı:

Somut iyilik: Bilinçli ve dengelenmiş gıda alışkanlıkları geliştirmek, uyumlu somut aktivite gerçekleştirmek ve zararlı alışkanlıklardan uzaktan durmaktır.

Zihinsel iyilik: Beynin sürekli olarak okuyarak, izleyerek, dinleyerek uyarılması, problem ve bulmaca çözme ile zihinsel aktivitenin canlı tutulması ve öteki el becerisi ve sanatsal yeteneklerle üretici anlamsız süre etkinlikleri geliştirilmesidir.

Sosyal iyilik: Akrabalar veya çevremizdeki öteki insanlarla iyi iletişim ve ilişkiler kurulabilmesi, topluma ve çevreye artı katkıda bulunabilmek için çaba gösterilmesidir.

Manevi iyilik: Hangi yaşta olursa olsun, kişinin kesintisiz yaşamdan beklenti ve amaçlarının olması, dinç etik değerlere ve ahlaka sahip olmasıdır.

Duygusal iyilik: Başkalarına ve kendisine karşı olan hislerini ve düşüncelerini anlayabilme ve onları paylaşma, duygusal açıdan dengede olabilmeyi başarmaktır.

PSİKOLOJİK YAŞLANMA NASIL ÖNLENİR?

Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, psikolojik yaşlanmayı engellemenin yedi önemli püf noktasını da şöyle sıraladı:

– Aralıksız yeni şeyler öğrenerek zihni aktif yakalamak.

– Gerginlik ile mücadele edip moral motivasyonu korumak.

– Sosyal ilişki hazırlamak için çaba göstermek.

– Hayatında, geleceğe karşın hedefleri almak. 

– Dinç beslenme.

– Spor ve uyumlu alıştırma.

– Uyku düzenini korumak. 

Yorum yapın