Sigara İçenlerin Kalp Yetmezliği Riski İki Kat Artıyor


Araştırmacılar, sigara içenlerin kalp yetmezliği geliştirdiğini, hiç sigara içmemiş kişilere göre iki kat daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Bu yüksek oran 2 ana kalp yetmezliği alt tipinde yer almakta ve sigara içmenin her iki alt tip için de önemli bir risk faktörü oluşturduğunu doğrulamaktadır.

4 ABD topluluğundan yaklaşık 9.500 katılımcının katıldığı uzun süreli bir çalışmanın verileri bu çalışma için analiz edildi. Sigarayı bırakan bireylerin, sigarayı bıraktıktan sonra uzun yıllar boyunca her iki kalp yetmezliği türü için de önemli ölçüde artmış bir risk taşıdığı bulundu.

Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kanı pompalama yeteneğini kaybettiği bir durumdur. CDC’nin en son verilerine göre, yalnızca ABD’de 6 milyondan fazla kişinin kalp yetmezliği ile yaşadığı birinci dünya ülkelerindeki en yaygın ölüm ve sakatlık nedenlerinden biridir. Sigara içmenin yanı sıra, kalp yetmezliği için risk faktörleri arasında ileri yaş, koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve obezite sayılabilir.

2 tip kalp yetmezliği vardır: korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ve azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu. Düşük ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ile daha yakından ilişkilidir. Azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu tedavisi, çeşitli prognozu iyileştiren ilaçları içerir. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde, kanı dışa pompalarken sol ventrikül yeterince kasılamaz.

Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde sol ventrikül kasıldıktan sonra yeterince gevşemez. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu kalp yetmezliği tedavisi çok sınırlıdır ve risk faktörleri de daha az nettir, bu da önlenmesini çok önemli kılar. Daha önce yapılan bazı araştırmalar, sigara içmeyi daha yüksek korunmuş ejeksiyon fraksiyonu riski ile ilişkilendirmiş olsa da, diğer çalışmalar böyle yapmamıştır.

Topluluklarda Ateroskleroz Riski çalışmasına katılan bireylerin sağlık verilerine bakıldı. Topluluklarda Ateroskleroz Riski çalışması 1987’de başladı ve önemli bir Siyah birey temsiline sahip orta yaşlı ve yaşlı bireylerden oluşuyor. Bu mevcut çalışmanın analizi, 4 topluluktan gelen verileri içermiştir ve 2005’in başında yeterli veriyle ve kalp yetmezliği tanısı almamış Topluluklarda Ateroskleroz Riski çalışmasına katılan, yaşları 61 ile 81 arasında olan 9.345 kişiye odaklanmıştır.

Ortalama 13 yıllık bir takip süresi boyunca 1.215 kalp yetmezliği vakası vardı ve bunların 555’i korunmuş ejeksiyon fraksiyonu vakası ve 492’si azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu vakası içeriyordu. Analiz, sigara içenlere, hiç sigara içmemiş bireylere kıyasla yaklaşık olarak aynı yüksek oranlarda kalp yetmezliğinin 2 alt tipi teşhisi konduğunu, azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu için 2,16 kat ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonu için 2,28 kat daha yüksek bir oran olduğunu ortaya koydu. .

Sigara içme derneği ayrıca bir “doz-yanıt” ilişkisi gösterdi, yani daha fazla günlük sigara ve daha fazla sigara yılı, daha yüksek kalp yetmezliği riski ile ilişkilidir. Benzer şekilde, sigarayı bırakmak kalp yetmezliği riskinde zamanla artan bir azalma sağladı. Daha önce sigara içenlerin, hiç sigara içmeyenlere kıyasla, korunmuş ejeksiyon fraksiyonu ve azaltılmış ejeksiyon fraksiyonuna sahip olma şansı genellikle %31 ve %36 daha fazlaydı.

Daha önce sigara içenler için genel kalp yetmezliği riski, 30 yıl veya daha uzun süredir sigara içmeyen bireyler dışında, hiç sigara içmemiş olanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek kalmıştır.

Kalp Yetmezliği Bilgi Grafiği

Görüntü Kaynağı – kardiyosmart

Görsellerimizi sitenizde kullanmak ister misiniz? Gömme kodu için resme sağ tıklayın


Kaynak : https://www.ahealthblog.com/cigarette-smokers-have-double-the-risk-of-heart-failure.html

Yorum yapın

SMM Panel