Sosyal medyada oluşturulan profiller gibi sürekli mutlu muyuz?

Ruh sağlığı nedir?

Ruh sağlığı kavramı günlük konuşmalarımızda çoğunlukla kullandığımız, televizyon ve radyo gibi kitle irtibat araçlarında, kitap, dergi ve gazete gibi basılı yayınlarda sıklıkla karşılaştığımız bir kavramdır. genellikle tanıdık olduğumuz bir kavram olsa da iyice ne ifade ettiği çoğu birey tarafından bilinmemektedir. Ruh sağlığının aslında içerisinde psikolojik, sosyal ve şehvetli iyi olma halini barındırdığı, bununla beraber us ve davranışlarımızla ilişkili olduğu, kısacası stresle başa çıkma şeklimizden, hayatımızdaki ilişkileri nasıl sürdürdüğümüze dek geniş bir etki alanının olduğu söylenebilir. Kısaca ruh sağlığı kişinin kendisi ve çevresi ile uyumunu arttıran ve dolayısıyla hayat kalitesine aracısız olarak tesir eden bir kavramdır.

Sosyal medyada oluşturulan profiller gibi sürekli mutlu muyuz

İç huzurla birlikte açık havada katkı maddesi sağlayabiliriz

Genelde kişiler duygu durumlarındaki fazla dalgalanmalar, enerji kayıpları, fazla yeme, uykusuzluk ve artan madde kullanımı gibi hayatlarının diğer alanlarına dair olumsuz sonuçlar doğurabilecek ya da seçimlerini etkileyebilecek yoğun semptomlarla karşılaşana kadar ruh sağlıklarını korumanın önemini fark edemeyebilirler. Hayatın bir fazla alanında olduğu gibi bazı şeyleri yokluğunda fark etmek daha mümkün olsa da insan yaşamının çocukluk yıllarından başlayarak genelini etkileyen bu kavramın daha pozitif önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim. Ruhsal sağlığımızı korumak yaşamın akışındaki olası stresle çaba olabilmek, üretkenliğimizi koruyabilmek ve kendi potansiyelimizin farkına varabilmek adına yaşamımıza dair olumlu katkılar yapmakla beraber toplumsal anlamda da içinde yaşadığımız topluma sağlayacağımız potansiyel katkının da önünü açabilmektedir. Kişiler ancak iç huzuru yakalayabildiklerinde haricen katkı maddesi sunabilmektedirler. Duygu düşünce ve davranışlarımız üzerinde böylesine etkili olan ruh sağlığını korumak ayrıca hayattan alacağımız zevkin de büyük belirleyicilerindendir. Düşüncelerimizin çevremizdeki gerçeklikle daha düzenli olduğu dolayısıyla duygu ve davranışlarımızın daha gerçekçi ve fonksiyonel olduğu bir senaryoda yapacağımız seçimler ve kuracağımız ilişkilerin daha sağlıklı olacağı söylenebilir. Aldığımız kararlardan, kurduğumuz ilişkilerin kalitesine, stresle nasıl çaba ettiğimizden ne kadar üretken olabileceğimize kadar geniş bir etki alanına sahip ruh sağlığının bu bağlamda hayattan alacağımız doyumu arttıracağı gerçeği de açıkça görülmektedir. Bu sebeple ruh sağlığımızı korumak ve ruh sağlığımızın bir parçası olan duygusal sağlığımıza dikkatli olmak bize zihin, duygu ve davranışlarımız üzerinde hayatımıza olumlu katkılar sağlayacak teftiş kazandırmaktadır.

Sosyal medyada oluşturulan profiller gibi sürekli mutlu muyuz

Sosyal medyada oluşturulan profiller gibi kesintisiz mutlu muyuz?

Ruh sağlığı kavramından bahsederken duygusal sağlıktan bahsetmemek kavramın tam anlamıyla anlaşılması önünde engel oluşturabilmektedir. Şehvetli açıdan sağlıklı almak seslenmek bir çok insan tarafından hatalı yorumlanabilmektedir. Günümüzde lüzum sosyal medya gerekse öteki mecralar tarafından dayatılan aralıksız fazla kalma ve mutlu olma hali şehvetli açıdan sağlıklı olmayı tanımlamamaktadır. Tüm duyguların bir anlamı vardır ve kişiler duygularının farkında olan olabildikleri ölçüde hissi sağlıklarını korumaya yakındırlar. Gerginlik, hiddet ve mutsuzluk gibi negatif olarak düşünülen duyguların haberdar elde etmek ve bunlarla etkin bir şekilde başa çıkabilmek duygusal açıdan sağlıklı olmanın kayda değer göstergelerindendir. bununla birlikte kişinin kendisini tanıması ve başa çıkamayacağını düşündüğü noktalarda takviye arayışına girmesi de şehvetli sağlığın bir göstergesidir. Bu noktada gerek içinde yaşadığımız toplumda gerekse öteki toplumlarda kişileri takviye istemekten alıkoyan bir takım dış faktörlerden bahsedilebilinir. Ruh sağlığı konusunda bezginlik yaşayan bireylerin diğerleri tarafından dışlanma ve damgalanmaya uğramaları bu konuda destek isteklerinin önünde birer engel olabilmektedir. Ruh sağlığını bilmek, insan yaşamının bir parçası olduğunu fark etmek bu konudaki yanlış algıların kırılmasına katkı maddesi sağlayacaktır. Bu noktada kişiler bilmelidirler ancak hayatın kayıtlı dönemlerinde az kalsın cümbür cemaat ruh sağlığını koruma konusunda zorlanabilmektedir. Fakat unutulmamalıdır ancak ‘insan elde etmek ’ bedensel ve ruhsal anlamda sağlık sorunları yaşamayı ve bununla birlikte bununla mücadeleyi içerisinde barındırmaktadır. Yaşadığınız problem ya da problemler her ne ise yalnız değilsiniz. Ruhsal hastalıklar ve sıkıntılar toplumun genelinde çoğunlukla görülmekle birlikte psikoterapi desteği ile daha iyiye gidebilmekte ve tamamen düzelebilmektedir.

Yorum yapın