Süt banyosunun cilde faydaları

Her yeni yıla girerken yeni planlar yapılır, uzun hedef listeleri hazırlanır. Kişiler kendi hedefleri ve bunlarda gösterdikleri sebata tarafından hedefleri gerçekleştirebilir ya da listeler bir sonraki yıla aktarılır. Kişisel Gelişim Dersleri Eğitmeni ve Yazar Sevgi Keleş, hedeflerin kişiye özel olduğunu, şahısların önce kendilerini tanımaları ve hedefleri koyarken içsel ve dışsal kaynaklarını fark etmelerinin kayda değer olduğunun altını çizdi ve yeni yılda yeni hedefler belirleyecek olan kişilere şu önerilerde bulundu.

Mevcut durum tespit edilmeli 

Mevcut durum şu lahza sahip olunan kaynaklar, içinde bulunulan süreçtir. Mevcut durumu anlamak hedefe ulaşmada katkı maddesi sağlar. Mevcut durumda bulunan içsel kaynaklar beceriler istek ve motivasyondur. Dışsal kaynaklar ise çevreden alınabilecek tüm pozitif katkılardır.  Mevcut durumu saptarken kişiler kendilerine bu soruları sorarak keza farkındalık hem de tarafsız perspektif kazanabilirler. “Şu lahza hangi kaynaklara sahibim? Hedefim için bana katkı maddesi olabilecek nelere sahibim? Hedefime ulaşmak için kimlerle iletişime geçebilirim? Hedefim için hangi çevresel kaynaklara sahibim?”

Hedefler realist olmalı 

Kasıt düzenlemek ile düş koymak ayrı şeylerdir. Ulaşılmaz hedefler saptamak ve ardından ulaşamamak kişiler için motivasyon kaybına ve bir zaman daha sonra amaçsızlığa sebep olabilir. Bu sene için belirlenen hedeflerin gerçekçiliği gözden geçirilmeli.  Hedefler değin gerçeklik, yapılabilirlik de kişiye özeldir. Hedeflerin gerçekçiliğini çakmak için bu sorular üzerinde düşünülebilir: “Hedefime ulaşacağıma inanıyor muyum? Hedefimi yerine getirmek için ayırdığım zaman yeterli mi? Bunlar sadece hedef kurmak için mi koyuldu yoksa bu hedefe aslında odaklı mıyım? Hedefime içten hangi eylem adımlarını atabilirim?”

Hedefe dışarı giden aşamalar belirlenmeli ve detaylandırılmalı

Hiç kimse hedefine içten ilerlerken ilk adımda ulaşmıyor. Hedefler belirlendikten sonradan hangi aşamalarda ulaşılacağını bilmek için basamaklar evvelden belirlenmeli. Maksat çalışması bir örnekle açıklanırsa; taksiye binip yalnızca şuraya gitmek istiyorum demek kişiyi afaki bir yere getirir. Bunun yerine gidilmek istenen adres tam verilmeli, detaylandırılmalı. Yolda olabilecek aşamalar, sapmalar konuşulmalı. Birçok kişi hedefine yaklaştığını ama tam başaramadığını söyler. Kişinin ihtiyacı genel değil tam açlık ettiği noktayı belirleyip o yöne dürüst ilerlemektir. Hedefe giderken kasıt sapması süreci uzatacaktır. Hedefe içten ilerlenirken bu sorular aşamaları belirlemede ve netleştirmede kullanılabilir. “İlk hangi adımla başlamam gerekir? Hedefime ilerlerken başka neler ekleyebilirim? Hangi kaynaklar hedefimle ilgili bana takviye olabilir?”

Hedefler güncellenmeli

Yıllık niyet belirlerken yılı çeyreklere ayırmak, 3 ve 6 aylık dönemlerde denetlemek önemlidir. Hedeflerin ne değin gerçekleştiği, nelerin yetkisiz kaldığı, bir sonraki çeyrek için nelere gereksinim olduğu düşünülüp denetleme edilmeli ve niyet buna tarafından güncellenmeli. Hedeflerin gerçekleşme durumunu ele alırken ve güncelleme yaparken bu sorulardan yararlanılabilir: “Hedefimi güncellerken neye dikkat etmeliyim? Hedefime gelmek için neye ihtiyacım var? Hedefimi dönüştürmem gerekirse neyi seçerim? Benim için ulaşılabilir, bana en yüksek katkıyı sağlayacak gaye nedir?”

Kişilerin, hayatlarında kendi artı potansiyellerini ortaya çıkarmaları, benliklerini yaşayabilmeleri için niyet belirlemeleri önemlidir. Her yeni yılın başlangıcında veya istenen farklı zamanlarda hedefler devretmek kişiler için yaklaşık olarak yol haritası oluşturur. Bireysel Gelişim Dersleri Eğitmeni ve Yazan Sevgi Keleş hedef çalışması yaparken sorular sormanın çok manâlı olduğunu belirtti;  kişilere kendilerini iyi tanımalarını ve hedeflerini belirledikten daha sonra özveri ile süreci peşine düşüp takip etmelerini önerdi.

Yorum yapın