Viral Yük ile HIV Bulaşma Riski Arasındaki Bağlantı Nedir?


Viral yük, belirli bir virüsle enfekte olmuş bir kişinin vücudundaki birim mililitre kandaki virionların veya virüs parçacıklarının sayısı olarak tanımlanır. HIV bulaşmış bir kişinin vücudundaki HIV virüsü partiküllerinin miktarının/yükünün bir göstergesidir ve seks sırasında HIV’in seronegatif partnere bulaşma riski ile doğru orantılıdır.

Viral Yük ile HIV Bulaşma Riski Arasındaki Bağlantı Nedir?
Viral Yük ile HIV Bulaşma Riski Arasındaki Bağlantı Nedir? 5

HIV pozitif saptandığında, viral yük testi ART (Antiretroviral Tedavi) başlamadan önce ve ardından düzenli aralıklarla yapılır; ART başlangıcından sonra 6 aylık veya yıllık olabilir. ART’nin başlatılmasından sonra elde edilen viral yük raporları, tedavinin ilerlemesini, ART ilaçlarının etkinliğini, sonucunu kontrol etmek ve ayrıca HIV’i başkalarına bulaştırma riskini belirlemek için ART’nin başlangıcından önce elde edilen viral yük raporuyla karşılaştırılır. .

Artan viral yük, hastanın tedaviye uymadığı veya uymadığı anlamına gelebilir veya ilaç direnci gibi çeşitli faktörler nedeniyle tedavinin gerektiği kadar etkili olmadığı ve bu nedenle değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir.

Ayrıca, hastalığı başkalarına bulaştırma olasılığının optimal olarak yüksek olduğunu gösterir. Öte yandan, azalan viral yük iyiye işaret olarak kabul edilir ve ART ile etkin bir yönetimi gösterir. HIV için düzenli ART ile viral yükün yaklaşık 6 ay içinde çok düşük bir düzeye düştüğü bulunmuştur.

Kandaki viral yük veya HIV kopyalarının sayısı, virüs tarafından tespit edilemeyecek kadar düşük olduğunda kan testi (farklı laboratuvarlarda genellikle makineden makineye değişen <50 viral kopya/mL olarak kabul edilir), buna 'tespit edilemeyen' viral yük denir.

Tespit edilemezlik bir makine kriteridir, yani seropozitif kişinin birim mL’sindeki viral kopyaların sayısı o kadar düşüktür ki makine bunu tespit edemez. Bu nedenle, saptanamayan viral yük sınırı makineden makineye değişebilir ve <20 kopya/mL veya <30 kopya/mL veya <50 kopya/mL kan olabilir. Bu saptanamayan viral yük, HIV virüsünün vücutta hala mevcut olmasına rağmen herhangi bir hasara neden olamayacak kadar düşük olduğunu ve HIV pozitif olmasına rağmen bireyin normal, sağlıklı bir yaşam sürebileceğini gösterir.

Test yapmak viral yük için düzenli aralıklarla, saptanamayan seviyenin stabil ve sabit olup olmadığını belirlemek için gereklidir. <1000 kopya/mL kan viral yükü, Hindistan'da viral baskılanma vakası olarak kabul edilir ve dünya genelinde iyi bir prognozu gösterirken, <100 kopya/mL kan viral yükü viral bir vaka olarak kabul edilir. Bastırma. Viral yük saptanamayan <20 kopya/mL veya <30 kopya/mL veya <50 kopya/mL düzeyine ulaşmamış olsa bile; 200 kopya/mL'den daha az viral yük de, hastalığın başkalarına bulaşma riski olmadığından prezervatifsiz seks için güvenli bir seviye olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, hepatit B, hepatit C gibi HIV enfeksiyonu gibi kronik hastalıklar olan ve enfekte kişinin yaşamı boyunca tıbbi tedavi gerektiren diğer CYBE’lerin (cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar) yayılmasını önlemek için her cinsel eylem için prezervatif kullanılması her zaman önerilir. .

Aynı Anda Sifiliz ve HIV Taşıyabilir misiniz?

Evet, Frengi ve HIV, bir bireyde bir arada bulunabilen cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Frengi bakteriyel bir hastalık iken HIV viral bir hastalık olmasına rağmen, bulaşma biçimleri ve risk faktörleri benzerdir. Her ikisi de enfekte bir kişiyle seks yoluyla yayıldı.

Oral Seks ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
Viral Yük ile HIV Bulaşma Riski Arasındaki Bağlantı Nedir? 6

Erkeklerle seks yapan erkekler ve birden fazla partnerle seks yapan kişiler bu birlikte enfeksiyon için daha yüksek risk altındadır.

Frengiye yakalanmak, kişiyi HIV’e yatkın hale getirir, çünkü sifilitik yaralar HIV’e kolay erişim sağlar. HIV virüsü, bir kişi enfekte bir kişinin vücut sıvılarıyla temas ettiğinde yayıldığından, açık bir yara, virüsün vücuda kolayca girmesine yardımcı olur. Öte yandan, HIV enfeksiyonu kişinin bağışıklığını azaltabilir ve bu da diğer CYBE’lerle daha kolay enfeksiyon bulaşmasını sağlar.

Frengi ve HIV’in birlikte enfeksiyonuna sahip olmak, Frengi HIV’in viral yükünü artırabileceğinden tedaviyi de engelleyebilir. Ayrıca, HIV nedeniyle azalan bağışıklık, Sifilizin komplikasyonlara neden olabilecek daha sonraki aşamalara ilerlemesine yardımcı olabilir.

İyi haber şu ki, frengi penisilin gibi antibiyotiklerle tedavi edilebilir ve HIV, ART olarak da adlandırılan modern anti-viral ilaçlarla kolayca kontrol edilebilir.

HIV ve Frengi ile yeni tespit edilen koenfeksiyonlar için, olağan yaklaşım tedaviye penisilin enjeksiyonları ile başlamak ve bunu ART (anti-retroviral tedavi) ile takip etmektir.

Erken tespit edilirse, sonuç çok iyidir ve zamanla sifiliz için tam iyileşme ve HIV için saptanamayan viral yük ile sonuçlanır.

HIV + sifiliz gibi koenfeksiyonları önlemek için en etkili strateji,

  • prezervatif kullanmak
  • Doktora danıştıktan sonra PrEP ilaçlarını almak için
  • Düzenli aralıklarla veya gerektiğinde test yaptırmak için

Viral Yük ile HIV Bulaşma Riski Arasındaki Bağlantı Nedir?
Kaynak : https://drsafehands.com/blog/whats-the-connection-between-viral-load-and-risk-of-hiv-transmission/

Yorum yapın

SMM Panel