Yetişkinlerde yaratıcılığı sonradan geliştirmenin 5 yolu

Öğrenme Tasarımcısı-Eğitmen Ömür Doğan ’ın yaratıcılık ve becerikli düşünme üstüne kaleme aldığı “Bir Ömür Yaratıcılık-Marifetli Hayat Rehberi”, yaratıcılığın nasıl geliştirileceği ile ilgili pratik ve faydalı bilgilerin yer aldığı kitap; yaşamına yaratıcılık katmak isteyen üniversite öğrencisinden iş hayatındaki stajyere, üstteki düzey yöneticiden çocuğunun geleceğini düşünen ebeveynlere dek geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ömür Doğan ’a göre Dünya Idareli Forumu (WEF) kadar 2025 yılında meslek hayatında en fazla gereklilik duyulacağı ön görülen 10 temel yetkinlikten ilk beş parça başına doğrundan yaratıcılık ve öğrenmeyi öğrenmeyle ilişkili. Yani yaratıcılığımızı geliştirir ve öğrenmeyi öğrenirsek geleceğin iş dünyasına daha hazırlanmış ışık halkası gelinir.

Geleceğin en temel 5 yetkinliğine bakacak olursak;

1. Çözümsel Düşünme ve İnovatif Olma

Çalışanın sorgulama ve olaylar aralarında neden-netice ilişkisi kurmasına fayda sağlayan çözümlemeli düşünme becerisi, karşılaşılan olumsuz bir durum ve kriz derhal daha serinkanlı kararlar almayı ve olayları bambaşka açılardan düşünebilme avantajını sağlar. Objektif bir bakış açısıyla meslek yaşamında kalıcı çözümler üretip reformcu ve inovatif yaklaşımlar yetişmek için yaratıcılık anahtar rolündedir. 

2. Aktif Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri

Günümüzde teknolojinin getirdiği yeniliklerden en etkili biçimde faydalanıp öğrenme stratejilerini bu doğrultuda sıralamak etkin öğrenme sürecini besleyen manâlı bir etmen. Unutulmamalı ancak geleneksel eğitim yöntemleri dek teknolojinin gerekliliklerini tedarik eden öğretim teknikleri ve bununla aktif biçimde ilişki kuran birinin öğrenme süreci fazla daha kalıcı olacaktır. Diğer Taraftan yaratıcılık ve öğrenme benzer şekillerde çalışır. Yani yaratıcılık ve öğrenme birbirini besler ve geliştirir.

3. Karışık Problem Çözme

Bugünün ihtiyaçlarına yanıt belirlemek için yeterli olan bir bakış açısı olur ya de birkaç yıl sonra yeterli olmayabilir. İhtiyaçların tamamına büyük oranda karşılık verecek yetkinliği ise karmaşık problem çözme becerisi ile mümkündür. Günümüzün karmaşık problemlerini çözmek yetmiyor artık, onları bununla birlikte becerikli bir şekilde çözebilmek, iş yaşamında fark yaratabilmek için fazla kayda değer…

4. Eleştirel Düşünme ve Analiz

İster meslek yaşamı ister jurnal hayat olsun, hedefinize ulaşıp bereketli sonuçlar almanız için eleştirel bir düşünme süreci ve her açıdan tahlil yapma becerisi en elzem yeteneklerden biridir. Unutulmamalıdır ama problemleri çözme adımındaki geniş perspektifli düşünmeniz iş hayatınıza fazla bedel katacaktır. Sorgulama, öğrenmenin ve yaratıcılığın açılış noktasıdır. Eleştirel düşünme süreci ve yaratıcılık birbirini takip eden, iç içe geçmiş, böyle kullanıldığında iş hayatında ayrım yaratmamızı karşılayan iki temel düşünme biçimi.

5. Yaratıcılık, Orijinallik ve Girişimcilik

Yaratıcılık ve orijinallik yansıtılmadan yapılan her iş uyarı çekme noktasında sınıfta kalır. Yapılan girişimcilik çalışmaları ile bambaşka ve benzersiz dokunuşlara imza atıp iş yaşamında öne çıkmak sizin yaratıcılığınızla doğru orantılı. İş hayatında küçücük marifetli dokunuşlar bile ayrıca şirketler ayrıca de bireyler için koskocoman farklar yaratabilmektedir.

Yorum yapın